ثبت شرکت کرمانشاه

ثبت شرکت در استان کرمانشاه بازدید: 31

کرمانشاه

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه یکی از کلان شهرهای ایران است که مرکز استان کرمانشاه می باشد. استان کرمانشاه شامل 14 شهرستان به نام های : شهرستان اسلام آباد غرب ، شهرستان پاوه ، شهرستان ثلاث باباجانی ، شهرستان جوانرود ، شهرستان دلاهو ، شهرستان روانسر ، شهرستان سرپل ذهاب ، شهرستان سنقر ، شهرستان صحنه ، شهرستان قصرشیرین ، شهرستان کرمانشاه ، شهرستان کنگاور ، شهرستان گیلانغرب ، شهرستان هرسین می باشد. از مکان های تاریخی این شهرستان می توان به : طاق بستان ، سنگ‌نبشته بیستون ، بازار کرمانشاه ، خانه خواجه باروخ ، فهرست مسجدهای کرمانشاه و فهرست تکایای کرمانشاه، تکیه معاون الملک، مسجد عمادالدوله، مسجد جامع کرمانشاه ، مسجد جامع شافعی، تکیه بیگلربیگی ، مسجد حاج شهبازخان، مسجدشاهزاده، مسجد دولت شاهد، خانه خواجه باروخ اشاره کرد.

آدرس : ایران - استان کرمانشاه- شهرستان کرمانشاه

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان کرمانشاه

مرداد و شهریور سال 1400 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در کرمانشاه

کرمانشاه

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048542 گرگه چقا
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048543 گلالي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048544 گلالي جديد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048552 مزرعه حسن اباد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048556 سرکن
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048560 ملک خطابي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049598 سرونوعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049599 سياه گل
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049601 شاه بداغ
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049602 طهنه سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049603 طهنه عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049604 طهنه وسطي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049605 ظلان سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049606 ظلان عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049607 علي اباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049608 فيروز اباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049609 قمش
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049610 کژک
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049612 کاروانه عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049614 کرگان
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049615 کره جوب
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049616 کله جوب
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048561 مورچي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048562 مهدي پور
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048565 نظرابادسفلي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048566 نظر آباد
کرمانشاه کرمانشاه
کرمانشاه فيروزاباد فيروزاباد
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند جلال وند
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049014 انجيرک
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049015 بان رمضان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049016 بربلوطستان پلکانه
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049017 پرگلي سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049018 پرگلي عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049019 تازه ابادخليفه
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049020 تازه ابادسراييلان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049021 تلل
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049022 توه خشکه
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049023 چشمه سرخ قبربابا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049024 چشمه کبودچنار
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049025 چشمه کبودسفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049026 چشمه کبودعليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049027 چشمه گچ
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049028 چنارسفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049029 چنارعليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049030 چناروسطي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049031 خوبياران سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049032 خوبياران عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049033 دارونه
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049034 دره بادام سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049035 دره بادام عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049036 دوردشت
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049037 دول معصوم
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049038 ده عباسيان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049039 ده موسي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049040 زنيلان عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049041 زنيلان سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049042 سراب کريان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049043 سرجوب
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049044 سرزل
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049045 سراييلان سرقلعه
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049046 سگري
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049047 سولاب
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049048 سه چکان مله شاهي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049049 شاه ولي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049050 شجاع
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049051 طويله سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049052 طويله عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049053 قاپقوي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049054 قلعه سرخ
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049055 کريان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049056 کلک سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049057 کلک عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049058 گله زرد
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049059 گاومره
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049060 گراب
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049061 گلستان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049062 گليانه علي باقر
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049063 گلان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049064 لاله بگ
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049065 مارخور
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049066 فريادرس
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049067 مزرعه دهران
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049068 ملک حسن ياريجان
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049070 ميانرود
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049071 ميرحسن
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049072 نوراز
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049074 ورگچگه زيد علي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049075 ياريجان سفلي
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 049076 ياريجان عليا
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 351790 ملک زيد قلعه چهر
کرمانشاه فيروزاباد جلال وند 351791 مي مي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد سرفيروزآباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048985 اخوندي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048987 تالاندشت
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048988 تق تق
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048989 تکيه سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048990 توه روييله حاجي محمد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048991 توه روييله عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048992 طاويران سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 048993 طاويران عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049549 اسداباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049550 باغ بيگلري
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049551 باغ طيغون
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049552 باغ کرم بيگ
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049553 پاسگاه ميدان تير
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049554 پشته ريزه سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049555 پشته ريزه عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049556 پشته ريزه وسطي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049557 تنوره
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049558 جلو
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049559 جيرانبلاغ
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049560 چالاب پايين
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049561 چراغ اباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049562 چروريش
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049563 چشمه سفيد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049564 چشمه کبود
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049565 چشمه ماکان
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049566 چله سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049567 چله عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049571 حسن آباد رويين تن
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049573 خرگ اب سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049574 خرگ اب عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049575 خرگ اب وسطي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049576 خليلان سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049577 خليلان عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049578 دارامرودسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049579 دارامرودعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049580 داربدره
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049581 داربيد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049582 دربندزرد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049583 دوبرجي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049584 ديلانچي سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049585 ديلانچي عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049586 ريخل
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049587 زمان اباد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048521 شهرک سراب نيلوفر
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048523 عمرمل
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048525 قره تپه
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048526 قزقبري ابراهيم
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048527 قزقبري بهادر
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048528 قزقبري دکترحبيب
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048529 قزقبري جهان بخش
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048530 قلعه کهنه
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048537 کوربلاغ دو
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048538 کوربلاغ يک
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048539 کهريز
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049588 سامله سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049589 سامله عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049590 سخرسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049591 سخرعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049592 سراب
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049593 سرپوزل
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049594 سرتپه زنگنه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049595 سرچم
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049597 سرونوسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049617 کنارمرگ
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049618 کوچک دانه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049619 کوره خسروي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049620 کهريزسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049621 کهريزعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049622 گاميزج سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049623 گاميزج عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049625 گزاف سفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049626 گزاف عليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049628 گلم کبودسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049629 گلم کبودعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049630 گلم کبودوسطي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049631 گلدره
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049632 گوني
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049634 موسي نارنج
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049635 مهدي ابادسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049636 مهدي ابادعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049637 ميانه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049639 نجف اباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049640 نظرگاه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049641 نوجوب
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049642 نورسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049643 نورعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 049644 وليخاني
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 221419 سيد علي قاسمي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 221497 کالگه اميد علي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225104 ابطاف
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225105 باغ ياسم
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225106 بان ريوند
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225120 چشمه پونه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225121 چمنوزده
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225122 چنار
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225124 زنگي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225134 کولسه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225135 گدارپيرسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225136 گدارپيرعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225139 گردکاندارعليا
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 225143 ميان سراوان
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351071 طهنه نوراله
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351096 سردار
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351097 سيدشکر
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351679 گاميزج وسطي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351792 مزرعه غريبه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351793 مزرعه سرتپه سلطانعلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351794 مزرعه ميانه مفروضه
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 351795 مزرعه قلعه پوق وپاق
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 352175 گردکاندارسفلي
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 352901 معدن سنگ سرفيروزاباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 352902 احمداباد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 353019 معدن سنگ جلو
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 353020 معدن سنگ دربند زرد
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 353186 چشمه کبود
کرمانشاه فيروزاباد سرفيروزآباد 451247 چم نوزده
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند عثمانوند
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049424 اشباخ
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049425 انارک
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049426 انارک سفلي
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049427 انارک عليا
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049428 انجاب بوژان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049429 پلسک تپه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049431 پشتاله
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049432 پشت تنگ شاه ميرزا
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049433 پشت کبودجهانگيروند
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049435 توه امن شينه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049436 جوجار
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049437 جهانگيروند
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049438 چشمه خيره فيروزان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049439 چشمه سرخ
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049440 چشمه شاهرخ مسگره
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049441 خرونان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049442 خشکه رودحسين
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049443 دره دوزخ
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049444 مزرعه ديون
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049445 زردشيخ حسن
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049446 زيرچقاموسي
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049447 زينلان سفلي
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049448 زينلان عليا
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049449 سراب سرين
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049450 سرجوب قلعه مسگره
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049452 سلاطين
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049453 سيد حسن
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049454 شير خان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049455 شينه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049456 قادرمرز
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049457 کل کوشک
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049458 کلاک بايه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049459 کمراباد
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049460 گل جيران
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049461 گليل
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049462 گيه در
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049463 مزرعه تلخستان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049464 بزه رشستان گل زرد
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049465 مزرعه خرونان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049468 سرخه دره
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049469 مزرعه سلاطين
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049470 گرگاوان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049471 مزرعه گليل
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049472 مزرعه گيه در
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049474 مزرعه ميدان حياسوند
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049475 مستعلي سفلي
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049476 مستعلي عليا
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049477 مسگره
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049478 مزرعه مسگره بالا
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049479 مولي
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049480 ميدان حاجي محمد خاني
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049481 نامدار
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049482 مزرعه ورداران طلاسه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049483 وزم خشکه رود
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 049485 هزارخاني
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 351041 وينه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 351042 ورداران طلاسه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 351043 مزرعه ميدان حاجي محمدخان
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 351044 پاقلعه خشکه رود
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 351796 پلکانه
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 351797 سراييلان توه خاکي
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 352903 مزرعه سرگول
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 353013 سيد يل
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 353015 مزرعه دورگين
کرمانشاه فيروزاباد عثمانوند 805029 سرجوب عثمانوند
کرمانشاه فيروزاباد هلشي
کرمانشاه مرکزي مرکزي
کرمانشاه مرکزي بالادربند بالادربند
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048460 باباجان پاليزي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048464 پتي اباد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048476 تنوردول
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048483 چقازرد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048484 چقاسفيد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048485 چقاقاسم
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048486 چقاکبود
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048487 حسين اباد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048488 خرس ابادبزرگ
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048564 ميمون باز
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048567 نفته
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048570 هشيلان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048571 ياوري
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048952 چشمه باغ
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048569 ويس احمد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048572 يلوه سفلي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048573 يلوه عليا
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048575 کوسه وند
کرمانشاه مرکزي بالادربند 350219 قزقنبري رشيد علي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 350230 تازه ابادمورچي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 350234 تپه کبود
کرمانشاه مرکزي بالادربند 350265 مزرعه قلعه کهنه کهريز
کرمانشاه مرکزي بالادربند 351799 مزرعه کتيرايي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 351800 پادگان شهيد رجايي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 351802 مزرعه ده زکي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان دورودفرامان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049146 بيجانه
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048489 خرس اباد آقا جعفري
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048490 خرس ابادکوچک
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048494 داردرفش ابراهيم بيگي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048495 داردرفش خانم آباد
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048496 داردرفش سيدکريم
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048497 داردرفش فرج اله بيگي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048498 داردرفش قلعه
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048499 داردرفش محمدامين ميرزا
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048500 دايي چي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048503 دوستوند
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048505 ده قاسم
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048507 ريزوند
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048509 سراب خشکه سفلي
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048510 سراب خشکه عليا
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048512 سراب نيلوفر
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048513 سفيدچقا
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048514 سفيدچقاسرکن
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048518 سياه کمر
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048520 شاهيني
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048540 کهريزکوربلاغ
کرمانشاه مرکزي بالادربند 048541 گراوند
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049147 پادگان نبي اکرم
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049148 پادگان هوانيروز
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049155 چال آباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049156 ده پهن
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049160 سياه بيدسفلي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049161 سياه بيدعليا
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049169 گاکيه
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049216 استداباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049223 باغ فلک
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049227 بزگدارسفلي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049228 بزگدارعليا
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049231 پايروندتکيه
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049234 تپه شعبان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049235 توبره ريز
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049240 حاجي اباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049243 حصارسفيد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049244 خلخال
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049249 ده کبود
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049250 رحيم اباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049252 زنگي چقا
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049254 سرارودسفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048954 دوچشمه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048956 سه چشمه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048964 ملاورد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 049149 پيرحياتي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049255 سرارودعليا
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049259 سليمانيه
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049264 سه چک
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049267 سيمان غرب
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049269 شاه ملکي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049277 علي اکبر
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049279 فرامان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049280 قلعه قباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049281 قمشه
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049285 کاورلوان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049288 کراني سفلي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049289 کراني عليا
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049290 کراني هاشم سلطان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049300 گاو پناه
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049304 گله جار
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049309 مزرعه برافتاب
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049310 چال قنبر
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049312 منوچهراباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049313 موريان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049314 ميرزاکوسه
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 049316 نيمدانگي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 351814 پادگان شهيد بروجردي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 352854 پادگان نظامي
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 352910 ايستگاه تقويت موبايل
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 353024 پادگان نظامي حاجي اباد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 353025 خانه هاي سازماني پادگان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 353138 پادگان توحيد
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 353146 شهرک صنعتي فرامان
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 353154 پادگان شهيد معطري
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 805007 پادگان نبوت
کرمانشاه مرکزي دورودفرامان 805008 پادگان امامت
کرمانشاه مرکزي قره سو قره سو
کرمانشاه مرکزي قره سو 049218 اشرف اباد
کرمانشاه مرکزي قره سو 049219 انگز
کرمانشاه مرکزي قره سو 049220 انگزبان
کرمانشاه مرکزي قره سو 049224 باقله
کرمانشاه مرکزي قره سو 049225 بالاگبري
کرمانشاه مرکزي قره سو 049226 بريموند
کرمانشاه مرکزي قره سو 049229 بلين
کرمانشاه مرکزي قره سو 049232 پشته کش
کرمانشاه مرکزي قره سو 049236 تيشه کن
کرمانشاه مرکزي قره سو 049237 جامه شوران سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049238 جامه شوران عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049239 چوبدراز
کرمانشاه مرکزي قره سو 049241 حاجي عليان
کرمانشاه مرکزي قره سو 049242 حسين اباد
کرمانشاه مرکزي قره سو 049246 دشتله سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049247 دشتله عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049248 دوکانه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049251 زنگيشه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049253 زنگي وند
کرمانشاه مرکزي قره سو 049256 سرجامه شوران
کرمانشاه مرکزي قره سو 049257 سردشتله
کرمانشاه مرکزي قره سو 049258 سردوکانه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049260 سنبل تازه اباد
کرمانشاه مرکزي قره سو 049261 سنبل سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049263 سنگسفيد
کرمانشاه مرکزي قره سو 049265 سيابان
کرمانشاه مرکزي قره سو 049266 سيل گبري
کرمانشاه مرکزي قره سو 049268 شادمان
کرمانشاه مرکزي قره سو 049270 شلان
کرمانشاه مرکزي قره سو 049271 شورابه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049272 شيرازي بوري
کرمانشاه مرکزي قره سو 049273 شيرازي سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049274 شيرازي عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049275 شيرازي ميرزابگ
کرمانشاه مرکزي قره سو 049276 شيرازي وسطي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049278 عمه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049282 قورباغستان سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049283 قورباغستان عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049286 کبوده سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049287 کبوده عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049291 کله هو
کرمانشاه مرکزي قره سو 049292 کمراب
کرمانشاه مرکزي قره سو 049293 کنجورسفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049294 کنجورعليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049295 کهرار دجگه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049296 کهرارسفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049297 کهرارعليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049298 کهرارموقوفه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049302 گاوشان سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049303 گاوشان عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049305 گوشبران
کرمانشاه مرکزي قره سو 049306 ماواي سفلي
کرمانشاه مرکزي قره سو 049307 ماواي عليا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049315 نيروند
کرمانشاه مرکزي قره سو 049317 وروا
کرمانشاه مرکزي قره سو 049318 هفتچشمه
کرمانشاه مرکزي قره سو 049319 هولان
کرمانشاه مرکزي قره سو 351827 مزرعه سنبله
کرمانشاه مرکزي قره سو 353032 مزرعه سراب قنبر
کرمانشاه مرکزي ميان دربند ميان دربند
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048455 احمدابادسفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048456 احمدابادعليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048457 اکبرابادخالصه تپه گينو
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048458 اميراباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048462 بريموند
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048466 تاسوره جان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048467 تپه سبز
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048468 تپه کبود
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048469 تپه لري
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048479 جلوگيره سفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048480 جلوگيره عليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048481 جهان اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048491 خوشينان سفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048492 خوشينان عليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048493 خوشينان وسطي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048501 دوتپه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048502 دوچقا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048506 رستم ابادريکا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048508 سالاراباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048511 سراب شله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048515 سلطانکوه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048519 شاهرضا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048522 صفي اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048533 کلاه کبودسفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048534 کلاه کبودعليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048535 کلاه کبودوسطي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048536 کمک
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048545 لعل ابادسفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048546 لعل ابادعليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048558 مصرخان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048559 ملک تپه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 048563 ميانکوه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 049170 گاوبنده
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050063 اکبراباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050065 ايستگاه مخابرات خورين
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050066 باقراباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050067 برنجان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050068 بکتاش اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050069 بله کبود
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050070 بي ابرچقاماران
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050071 پاامام
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050072 پادگان شهيدمنتظري
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050075 تبراباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049751 بندراباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049752 پادگان شهيدرجايي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049753 پتي اباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049758 تازه ابادناميوند
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049764 جوره
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049776 چقازردباغي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049780 چقانرگس
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049781 چقانقدعلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049777 چقاصفر
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049778 چقاکلب علي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049779 چقاگينو
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049782 چهارزبرسفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049783 چهارزبرعليا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049787 حسين اباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049788 خانه بيگي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049797 دوچقاي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049801 ده پير
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049802 ده سفيد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049810 ربع
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049811 رحيم اباد سفلي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049812 رحيم اباد عليا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049817 سرتپه
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049818 سنگتراش
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049820 سه تپه
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049821 سه چقا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049831 شرف
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049838 عباس ابادسه چقا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049839 عزيزاباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049840 علي ابادسفلي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049842 قلعه داراب خان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050076 تپه افشار
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050077 تکيه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050078 توللي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050079 جعفراباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050080 چراغ اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050081 چقاماران
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050083 چناره
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050084 حجت اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050085 حجت ابادسفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050086 خانم اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050087 خانه خدا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050088 خلک
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050091 دولت اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050092 ده باغ
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050093 ده گل
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050095 رحمت اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050096 رحيم اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050097 سرابله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050098 سراسياب
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050099 سرتيپ آباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050100 سروران
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050103 سورکال
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050104 سياه چقا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050105 شاهرخ اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050108 شهرک نظامي سرابله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050110 شيرعلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050112 علي اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050113 تازه ابادعمله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050114 عمله سفلي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050115 عمله عليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050116 قاقلستان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050118 قزانچي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050123 گاکيه
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050124 کثيراباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050126 کورسراب
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050128 گروران چهاردانگ
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050129 گروران دودانگ
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050130 گره چقا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050131 گوهرچقا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050133 محموداباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050137 مزرعه پيرويس اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050140 دواب
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050144 نظام اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050145 نوروزاباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050146 ورله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050147 ورمنجه عليا
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050148 وزمله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050149 ولي اباد
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 050151 يوان
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 350397 چقاماران
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 350453 چشمه کبود
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 350488 احمدوند
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 350504 شهرک صنعتي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 351847 امام زاده ويس قرني
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 352045 مجتمع پرورش مرغ مادر
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 353037 پادگان نظامي
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 353156 شهرک ورله
کرمانشاه مرکزي ميان دربند 805032 ورمنجه سفلي
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 1
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 2
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 3
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 4
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 5
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 6
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 7
کرمانشاه مرکزي کرمانشاه 8
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس چقانرگس
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049746 بان گنجاب
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049750 بندبلوط
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049784 حاجي ابادسفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049785 حاجي اباد نصير السلطان
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049770 چقابلک عليرضا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049773 چقابهار
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049774 چقاحسين
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049851 قوچمي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049858 کاشنبه چهاردانگي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049859 کاشنبه سفلي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049860 کاشنبه لک
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049861 کله سواري
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049864 کنگربان سفلي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049865 کنگربان عليا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049866 کنگربان وسطي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049869 گوهراباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049891 ملازمان
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049896 ناميوندسفلي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049897 ناميوندعليا
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049898 ناميوندوسطي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049901 والي اباد
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 049902 يکدانگي
کرمانشاه ماهيدشت چقانرگس 350002 چقاکبود
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت ماهيدشت
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049568 حاجي ابادسه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049569 حاجي ابادعليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049570 حاجي اباديک
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049572 خرخرسفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049624 گرميان پشت راه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049633 مزرعه گرميان زيرراه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049747 بانلريني
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049748 بلمانه رفيق آباد سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049749 بلمانه موقوفه عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049754 پليس راه کرمانشاه اسلام اباد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049755 پيرحياتي سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049756 پيرحياتي عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049757 پيرحياتي وسطي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049759 مجتمع قدس کميته امدادامام
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049761 توه لطيف
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049762 جامه شوران
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049763 جامه شوران عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049765 چالابه سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049844 قلندرلکي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049845 قمشه باباکرم خان
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049766 چالابه عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049767 چاوشان
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049794 درگه محمدعلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049798 دوکوشکان حسينخاني
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049799 دولتابادسفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049800 دولتابادعليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049768 چشمه سفيد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049769 چقابلک خواجه باشي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049815 سامره سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049771 چقابلک کوچک
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049772 چقابلک محمدزمان
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049775 چقازرد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049789 خزل
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049790 دم شمشه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049791 درگه غلامعلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049792 درگه چشمه سعيد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049793 درگه خليفه قلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049803 ديزگران سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049804 ديزگران عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049805 ذالکه حاج عباسقلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049806 ذالگه حاج فرج منتظري
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049807 ذالکه وزيري
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049813 رشبوگر
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049814 ريزه وند
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049816 سامره عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049822 سياه چقاي سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049823 سياه چقاي عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049824 سياه کمرسفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049825 سياه کمرشيخه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049826 سياه کمرعليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049827 سياکمرعليامعروف
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049828 سيد نقي رفيق آباد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049829 سيمينه سفلي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049830 سيمينه عليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049837 عالي بر
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049841 علي ابادعليا
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049843 قلعه نجفعلي خان
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049846 قمشه تپه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049847 قمشه سيدامين
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049848 قمشه سيدقاسم
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049849 قمشه سيديعقوب
کرمانشاه کوزران سنجابي 047335 گلدره سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047336 گلدره عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047338 گلودره
کرمانشاه کوزران سنجابي 047340 گندمبان سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047341 گندمبان عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047342 لردستجه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047346 مريواني کاکيها
کرمانشاه کوزران سنجابي 047348 مزرعه سراب تيران
کرمانشاه کوزران سنجابي 047350 خوره زردي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047352 سرخه بان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047353 مزرعه صفر آباد ملوک خانم
کرمانشاه کوزران سنجابي 047354 کمره
کرمانشاه کوزران سنجابي 047356 مله بگلر
کرمانشاه کوزران سنجابي 047358 ميرعزيزي قديم
کرمانشاه کوزران سنجابي 047363 نظرگاه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047364 نوروزاباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 047367 نيم دانگي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047368 نيلاوره سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047369 نيلاوره عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047372 هفتچشمه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047374 ياوري دايار
کرمانشاه کوزران سنجابي 047376 سبزعلي خان
کرمانشاه کوزران سنجابي 049835 شوراباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 350010 مزرعه گلالي
کرمانشاه کوزران سنجابي 350014 ولي اباد مخروبه
کرمانشاه کوزران سنجابي 350040 سربرجديد
کرمانشاه کوزران هفت آشيان هفت آشيان
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046852 چشمه سفيداقابيگي
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046853 چشمه سفيدشاهمراد
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046860 دارگل سيدحسن
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046861 دارگل سيدسليم
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046862 دارگل تيمز
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046868 رشيدعلي
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046880 شيرزاداباد
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046882 صوفي وند
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046886 علي ابادگل بانو
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046913 مزرعه سيدفريدون
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 046919 ميرکه قلعه قاضي
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047235 اميراباد
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047239 بازياني
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047243 بيدگل
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047248 تازه ابادبيدگلي
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047250 تازه ابادمريواني
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047258 چشمه سياه
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047277 دارخوراقارضا
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047292 زندهر
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047339 گلالي
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047345 مريواني بيد گل
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047347 مزرعه بيدگل سفلي
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047349 مزرعه جمشيداباد
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047360 ميلکه باقر
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047361 ميلکه بوچان
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047362 ميلکه شيرخان
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047373 هفت اشيان
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 047375 تازه ابادخسرو
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 351696 چشمه سفيدصفر
کرمانشاه کوزران هفت آشيان 805034 مله امیرخان
کرمانشاه کوزران کوزران
کرمانشاه بيلوار بيلوار
کرمانشاه بيلوار رازآور رازآور
کرمانشاه بيلوار رازآور 048702 بهرام اباد
کرمانشاه بيلوار رازآور 048720 چشمه کبود
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049872 لعل ابادسيدصادق
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049873 لعل ابادکل کل دو
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049874 لعل ابادکل کل يک
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049882 مرکزاموزش کشاورزي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049883 ايستگاه تحقيقات ماهيدشت
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049884 مزرعه عبدالحميدتمري
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049885 مزرعه پشتوه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049886 مزرعه بنيادامور جنگزدگان
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049887 درگه حسن خان
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049888 دوکوشکان رضاخاني
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049890 ريزوند لعل اباد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049894 ميرگ
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049895 ميمز
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049900 پست 63کيلووات شهيد اکبري
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 351839 درگه ملاعلي کرم
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 352809 حاجي عزيز چشمه سفيد
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 353007 مزرعه گلين لعل اباد
کرمانشاه ماهيدشت رباط
کرمانشاه کوزران کوزران
کرمانشاه کوزران سنجابي سنجابي
کرمانشاه کوزران سنجابي 046810 باباکوسه سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 046811 باباکوسه عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 046897 کرکره
کرمانشاه کوزران سنجابي 046922 ونه رنگينه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047231 ازره محمدخان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047232 ازره مکرمي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047236 بابان سردارقاسم خان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047237 بابان ياورعزيزي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047238 باباها
کرمانشاه کوزران سنجابي 047241 بندار
کرمانشاه کوزران سنجابي 047242 بوربور
کرمانشاه کوزران سنجابي 047245 پل هواس
کرمانشاه کوزران سنجابي 047247 تازه اباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048819 هوکر
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 350875 حيدراباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 352194 ده خران
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049850 قمشه لرزنگنه
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049856 قيماس
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049862 کليايي
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049870 لعل ابادحسينقلي خاني
کرمانشاه ماهيدشت ماهيدشت 049871 لعل ابادسيدجعفري
کرمانشاه کوزران سنجابي 047261 چقا رضا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047264 چقاکبودسفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047265 چقاکبودعليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047266 چقاگنوژ
کرمانشاه کوزران سنجابي 047249 تازه ابادسراب تيران
کرمانشاه کوزران سنجابي 047251 تپه حسينخان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047254 تپه لله
کرمانشاه کوزران سنجابي 047257 جعفراباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 047259 چقاالهي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047260 چقاخزان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047267 چگني سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047268 چگني عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047269 چلبي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047270 حاجي اباد نيلاوره
کرمانشاه کوزران سنجابي 047272 حسين اباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 047273 خالوان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047274 خورنه سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047275 خورنه عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047279 داياراسدخان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047280 درويش بيگه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047282 دو کنعان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047283 ده ابراهيم
کرمانشاه کوزران سنجابي 047284 ده اعظم
کرمانشاه کوزران سنجابي 047285 ده باغ
کرمانشاه کوزران سنجابي 047289 ده نمام
کرمانشاه کوزران سنجابي 047293 سالاراباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 047294 سايه وند
کرمانشاه کوزران سنجابي 047296 سراب تيران
کرمانشاه کوزران سنجابي 047297 سربر
کرمانشاه کوزران سنجابي 047299 سياه سياه دايار
کرمانشاه کوزران سنجابي 047300 مله صيفور
کرمانشاه کوزران سنجابي 047301 شرفوند
کرمانشاه کوزران سنجابي 047304 شيخ مصطفي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047305 صفراباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 047306 عباس ابادکل کل
کرمانشاه کوزران سنجابي 047307 علي حسن سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047308 علي حسن عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047309 علي حسن وسطي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047311 فخري اباد
کرمانشاه کوزران سنجابي 047312 قباق تپه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047313 قلعه اصغرخان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047316 قلعه سليمان خان
کرمانشاه کوزران سنجابي 047318 قلعه گلينه سفلي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047319 قلعه گلينه عليا
کرمانشاه کوزران سنجابي 047320 قلعه گلينه وسطي
کرمانشاه کوزران سنجابي 047321 قليج خاني
کرمانشاه کوزران سنجابي 047322 قيسوند
کرمانشاه کوزران سنجابي 047323 کاکيها
کرمانشاه کوزران سنجابي 047326 کره ال
کرمانشاه کوزران سنجابي 047329 کورپه
کرمانشاه کوزران سنجابي 047331 گاول
کرمانشاه بيلوار رازآور 048722 چوب تاشان
کرمانشاه بيلوار رازآور 048733 دولتيار
کرمانشاه بيلوار رازآور 048736 رازيان
کرمانشاه بيلوار رازآور 048745 سالاراباد
کرمانشاه بيلوار رازآور 048753 سلطانقلي
کرمانشاه بيلوار رازآور 048756 سورني سفلي
کرمانشاه بيلوار رازآور 048757 سورني عليا
کرمانشاه بيلوار رازآور 048772 قلوز
کرمانشاه بيلوار رازآور 048773 قلوزجديد
کرمانشاه بيلوار رازآور 048775 قيسوند
کرمانشاه بيلوار رازآور 048787 کمره گره
کرمانشاه بيلوار رازآور 050074 پيرمزد
کرمانشاه بيلوار رازآور 050089 دارشادمان
کرمانشاه بيلوار رازآور 050111 عبدالملکي
کرمانشاه بيلوار رازآور 050117 قره ويس
کرمانشاه بيلوار رازآور 050125 کلوچه
کرمانشاه بيلوار رازآور 050127 گرگان
کرمانشاه بيلوار رازآور 050139 مزرعه خورمگسان
کرمانشاه بيلوار رازآور 050150 هجوم اباد
کرمانشاه بيلوار رازآور 351680 گنداب
کرمانشاه بيلوار رازآور 353147 باتمان
کرمانشاه بيلوار رازآور 353148 ده خراني
کرمانشاه بيلوار پشت دربند پشت دربند
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048230 کرم بست
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048699 باقرابادميان رود
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048701 بولان
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048709 پيرکاشان
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048712 تمله
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048714 جبارابادسفلي
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048715 جبارابادعليا
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048716 جذر
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048725 حسن اباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048732 دراب
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048735 ديزگران
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048737 رزلانسر
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048738 رزين
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048739 روح اله
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048740 زامله
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048741 زين الدين
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048743 ساز
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048747 سراب شاه حسين
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048751 سرزامله
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048752 سرينجگه
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048761 علي اباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048762 قره حسن
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048763 قزل
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048765 قشلاق امير محترم
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048770 قلعه فيروزاباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048771 قلعه لان
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048776 کاليان سفلي
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048777 کاليان عليا
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048778 کاليان وسطي
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048786 کمال اباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048788 کمشور
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048790 کولان
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048791 کهريز
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048794 گروران سفلي
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048795 گروران عليا
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048798 گنداباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048800 مرزباني
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048804 مزرعه مراداباد
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048807 مله شيخ
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048808 موشاخان
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048809 ميانرود
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048811 سماق
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048812 وزمله
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048817 هنياندر
کرمانشاه بيلوار پشت دربند 048818 هورتکه
کرمانشاه بيلوار قلعه
چاپ