ثبت شرکت بوشهر

بوشهر

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در بوشهر

آدرس : ایران - استان اصفهان - شهرستان بوشهر

 

شهر بوشهر یکی از شهر های بندری ایران و مرکز استان بوشهر می باشد. شهر بوشهر از سه جهت به واسطه دریای خلیج فارس احاطه شده که به همین علت بندری شبه جزیره ای به حساب می آید. از این رو که این شهر در مجاورت دریای خلیج فارس قرار گرفته و بندری می باشد در آن مشاغل صیادی،کشتی سازی و صادرات رونق بسزایی دارد. یکی از امتیازهای مثبت شهر بوشهر وجود نیروگاه اتمی در آن می‌باشد. تاریخچه شهر بوشهر و تاسیس آن از ابتدا توسط نادر شاه برای احداث بندر تجاری در جنوب ایران و تشکیل نیروی دریایی بوده است. امروزه بخش عظیمی از گاز مورد نیاز کشور در بوشهر تامین می شود.

 

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان بوشهر

مرداد و شهریور سال 1400 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در بوشهر

بوشهر

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
بوشهر بوشهر
بوشهر خارك خارك
بوشهر خارك خارك
بوشهر مركزئ مركزئ
بوشهر مركزئ انگالي انگالي
بوشهر مركزئ انگالي 231004 زردكي سفلي
بوشهر مركزئ انگالي 231066 جزيره شيف
بوشهر مركزئ انگالي 231067 جزيره عباسک
بوشهر مركزئ انگالي 232773 بن حماد
بوشهر مركزئ انگالي 232775 حمود
بوشهر مركزئ انگالي 232776 رستمي
بوشهر مركزئ انگالي 232778 عسكري
بوشهر مركزئ انگالي 232779 فراكه
بوشهر مركزئ انگالي 232781 قلعه سوخته
بوشهر مركزئ انگالي 232782 كره بند
بوشهر مركزئ انگالي 232785 محرزي
بوشهر مركزئ انگالي 232787 نودرار
بوشهر مركزئ حومه حومه
بوشهر مركزئ حومه 231061 بندرگاه
بوشهر مركزئ حومه 231072 نيروگاه اتمي
بوشهر مركزئ حومه 231073 هليله
بوشهر مركزئ حومه 818001 شهرك صنعتي 2 بوشهر
بوشهر مركزئ حومه 818036 مرغداري توهک
بوشهر مركزئ بوشهر
بوشهر مركزئ بوشهر1
بوشهر مركزئ بوشهر2
بوشهر مركزئ عالي شهر
بوشهر چغادک چغادک
بوشهر چغادک دويره دويره
بوشهر چغادک دويره 231035 احمدي
بوشهر چغادک دويره 231039 دويره
بوشهر چغادک دويره 231228 تل سياه
بوشهر چغادک چاه کوتاه چاه کوتاه
بوشهر چغادک چاه کوتاه 230998 احشام حسن
بوشهر چغادک چاه کوتاه 230999 احشام شمالي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231000 احشام شيخي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231001 تل بهي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231002 حسن نظام
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231003 حيدري
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231005 زردکي عليا
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231006 زندان
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231007 سهيلي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231008 کربلايي مراد
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231009 محمدشاهي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231010 نوکارگزي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231011 نوکارمخي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231012 هپولو
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231013 هفت جوش
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231034 آبطويل
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231036 تل اشکي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231037 چاه کوتاه
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231038 حسينکي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231253 کنارآبادي
بوشهر چغادک چاه کوتاه 231667 سرمل
بوشهر چغادک چاه کوتاه 480977 قلعه چاه کوتاه
بوشهر چغادک چغادک

چاپ   ایمیل

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

سوال یا نظر خود را بنویسید

پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید