اخبار

مقالات

مقالات

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
زمانی که شرکت ها یا اشخاص حقوقی می خواهند تاسیس شوند دقیقا مثل زمانی که یک نوزاد یا شخص حقیقی متولد می شود و برایش اسمی انتخاب و بعد در سازمان ثبت احوال ثبت می شود ، برای شرکت ها نیز به همین شکل می بایست این نام در اداره ثبت شرکت ها  ثبت و شناسنامه شرکت در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور به ثبت برسد .  حال این نام که از سه کلمه تشکیل شده است ممکن است بعد از مدتی به دلایل مختلف تغییر کند ، مثلا : فرض کنید نام شرکت زیبا سازان آمل باشد ، اگر مکان شرکت به شهر دیگری منتقل شود اسم شرکت به تبع باید تغییر کند چون مکان شرکت دیگر در آمل نیست ، یا فرض کنید اسم شرکت از نام یکی از اعضای شرکت تشکیل شده باشد و شرکت به اعضای جدید منتقل شده باشد در این حالتت نیز بایستی نام شرکت تغییر کند ، یا اصلا فرض کنید به مرور زمان اعضای شرکت بدون دلیل خاصی صرفا به این نتیجه می رسند که می خواهند نام شرکتشان را تغییر دهند ، برای این منظور بایستی طی یک صورتجلسه تغییر نام مراتب را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت و…
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
زمانی که شرکت ها تاسیس می شوند باید یک موضوع فعالیت برای شرکت خود در نظر بگیرند ، که این موضوع ممکن است طی گذشت سال ها تغییر کند یا مواردی را اعضای شرکت بخواهند به موضوع شرکت اضافه کنند ، در این زمان می بایست این موضوعات چه تغییر و چه الحاق مواردی به موضوع شرکت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت برسد ، برای این منظور بایستی صورتجلسه ای تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود . برای دریافت مشاوره و فایل صورتجلسه استاندارد تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت های سهامی خاص به شماره 02191003111 یک پیام در واتساپ ارسال کنید و یا تماس بگیرید . موارد مهم ارسال مدارک صورتجلسه تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت های سهامی خاص : کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد . در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی درآن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود . در صورتیکه موضوع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می توانید بدواً به مرجع مربوطه…
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
شاید برای شرکت شما هم اتفاق افتاده باشد که به دلایلی بخواهید اقدام به تغییر آدرس یا نشانی شرکت خود کنید ، یا حتی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کنید و ... برای این منظور بایستی مراتب را به اطلاع عموم رسانده و قبلا موضوع را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسانید ، اگر چنانچه واحد ثبتی شما بعد از تغییر آدرس تغییری نکند بایستی در سامانه ثبت شرکت ها گزینه تغییر آدرس در همان واحد ثبتی را انتخاب کنید و در صورتی که آدرس به شهر یا شهرستان دیگر منتقل شده باشد بایستی گزینه تغییر ارس به واحد ثبتی دیگر را انتخاب کنید . نکات مهم برای ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت های سهامی خاص : کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد . در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود . در صورتیکه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و…
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
در شرکت های سهامی خاص اعضای هیئت مدیره شرکت باید هر دو سال یکبار طی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در چهار ماهه نخست هر سال از بین سهامداران شرکت انتخاب شوند ( نکته : مدیرعامل می تواند خارج از شرکا باشد ) ، همچنین بازرسین نیز که می توانند سهامدار باشند باید هرسال تمدید یا انتخاب شوند ، ضمن اینکه تعیین دارندگان امضای مجاز نیز در این صورتجلسه امکان پذیر است ، حال در صورتی که تا قبل از پایان تیرماه این جلسه سالیانه تشکیل نشود ، اعضا می توانند در ماه های دیگر سال طی یک جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این تصمیمات را اتخاذ و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت برسانند . تذکرات مهم برای ارسال صورتجلسه تعیین سمت و دارندگان امضای مجاز در شرکت های سهامی خاص به اداره ثبت شرکت ها : کلیه صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد . در صورتی که در نظر باشید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور…
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
در اغلب شرکت های سهامی خاص ، در اساسنامه ذکر می شود که کلیه سهام با نام عادی می باشند ، حال ممکن است شرکتی سهام خود را بی نام به ثبت رسانیده باشد یا بعد از تبدیل سهام خود به بی نام بخواهد آن را به وضعیت قبل و با نام تبدیل کند ، در اینصورت باید به گونه زیر عمل شود : مراحل ثبت رسمی سهام بی نام به سهام با نام در شرکت های سهامی خاص بایستی مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد سه نوبت هریک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند .در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت تعیین شده کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد سهامی بی نام که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس…
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
در شرکت های سهامی خاص ، سرمایه شرکت در بین سهامداران مطابق توافق آنها تقسیم می شود که این قسمتهای تقسیم شده را سهم می گویند ، حال در اکثر موارد این سهام به صورت بانام و عادی در زمان تاسیس و در اساسنامه قید می شود و به صورت کلی و طبق قانون تازمانی که کل سرمایه شرکت پرداخت نشده باشد شرکت ها نمی توانند سهام بی نام صادر کنند یعنی می بایست تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت شده باشد تا اجازه تبدیل سهام بانام عادی به سهام بی نام توسط سازمان ثبت داده شود . برای تبدیل سهام بانام به بی نام ، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام ، به مرکز شرکت مراجعه کنند . پس از انقضای مهلت مذکور ، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است ، سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد . البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند ، سهام بانام با…
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
شرکت های سهامی خاص در مراحل اولیه ثبت تاسیس خود می بایست 35% سرمایه اولیه خود را بعد تایید نام شرکت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس بلوکه کنند و گواهی بانکی را برای ثبت نهایی شرکت خود به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر خود پست کنند ، حال در مواردی که شرکت های سهامی خاص بعد از تاسیس تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند ، ملزم به پرداخت کل سرمایه شرکت در حساب شرکت سهامی خاص خود می باشند در غیر اینصورت انجام افزایش سرمایه امکان پذیر نیست . مراحل ثبت پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص : ابتدا به بانکی که افتتاح حساب شرکت خود را در ابتدای تاسیس انجام  داده اید مراجعه کنید و با ارائه مدارک شرکت و واریز کل سرمایه اولیه شرکت از بانک گواهی بانکی دریافت کنید . سپس بایستی صورتجلسه خود را تنظیم نموده و به گواهی بانکی نیز در صورتجلسه اشاره کنید که کل سرمایه شرکت با جزئیات .... پرداخت شد . درخواست ثبت پرداخت سرمایه تعهدی شرکت خود را در سامانه ثبت شرکت ها نهایی کنید . صورتجلسه ، رسید پذیرش اینترنتی و گواهی بانکی اخذ شده را به اداره ثبت شرکت ها که آدرس آن به…
این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)
برای انحلال شرکت سهامی خاص که به دلایل مختلف ممکن است تصمیم به این کار توسط اعضای شرکت انجام شود بایستی مراحل ان را طی کنید و البته باید به قوانین انحلال شرکت نیز واقف باشید ، توصیه می شود حتما این امر و امور دیگر ثبتی را به متخصصین این امر که وکلای پایه یک دادگستری و امور ثبت هستند و افرادی که تجربه این کار را دارند بسپارید ، اما به صورت اجمالی توضیحاتی در این مورد در این مقاله داده خواهد شد تا در جریان کار قرار بگیرید . اگر چنانچه تصمیم به انحلال شرکت سهامی خاص خود گرفته اید و کلیه اعضای شرکت با این کار موافق هستند ابتدا باید علت آن را مشخص کنید و در صورتجلسه به تصویب برسانید ؛  مطابق مواد 199 تا 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود :  وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .  در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد . در صورت ورشکستگی . در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام…
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
به دلایل مختلف مثلا : ورشکستگی یا زیان هایی که یک شرکت متحمل می شود اعضای شرکت تصمیم به انحلال شرکت می گیرند که این تصمیم باید طی صورتجلسه انحلال انجام گیرد ، بعد از انحلال در شرکت های سهامی خاص نوبت می رسد لازم به ذکر است به محض انحلال شرکت در وضعیت درحال تصفیه قرار می گیرد و به دنبال نام شرکت حتما عبارت درحال تصفیه بایستی ذکر شود به انتخاب مدیر تصفیه و هیئت نظار تصفیه تا نسبت به ختم تصفیه شرکت در مهلت مقرر که معمولا دو سال تعیین می شود ، اقدام کنند . وظیفه مدیران تصفیه و هیئت نظار در شرکت های سهامی خاص درحال تصفیه : مدیران تصفیه علاوه بر اداره شرکت ، موظف به خاتمه امور جاری و اجرای تعهدات قبلی و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت هستند ، اگر برای اجرای تعهدات نیاز به انجام معاملات جدید باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باید اقدامات لازم را در این مورد نیز انجام دهند . در رابطه با هیئت ناظر نیز ، قانون تجارت برای همه شرکت ها تعیین هیئت نظارت را پیش بینی نکرده است بلکه صرفا در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای غیر ضامن را مختار به تعیین…
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
به دلایل مختلف از جمله شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا اخذ وام و تسهیلات بیشتر و بهتر از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ... شرکت های سهامی خاص تصمیم به افزایش سرمایه یعنی افزایش مبلغ اسمی سرمایه یا تعداد سهام  شرکت می گیرند ، برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص ابتدا باید مشخص کنید که افزایش سرمایه از چه طریقی انجام می شود ، طبق ماده 158 قانون تجارت افزایش سرمایه به روش های زیر امکان پذیر است ، البته دقت داشته باشید قبل از افزایش سرمایه مهمترین گام ، پرداخت سرمایه تعهدی شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است . روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص  سهامداران یک شرکت می توانند با مبلغ نقدینگی خود ، مقدار سرمایه شرکت را افزایش دهند یعنی مبلغ اسمی سهم خود را به صورت نقدی در بانک پرداخت کنند و اطلاعات گواهی بانکی  با رعایت ماده ۱۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نیز در صورتجلسه وارد کنند . از طریق آورده غیر نقدی نیز افزایش سرمایه امکان پذیر است اما شرایط خاص خودش را دارد ، چنانچه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه از طریق آورده های غیر…
این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
در سال 1402 مراحل اخذ اینماد ( نماد اعتماد الکترونیک ) توسط مجموعه جهان ثبت بسیار آسان شده. اگر از سایتی خرید اینترنتی میکنید حتما به داشتن نماد اعتماد الکترونیک آن سایت دقت کنید . حتما الان این سوال براتون پیش میاد که نماد الکترونیک چیست ؟ همانطور که از اسمش پیداست enamad نمادِ اعتماد ، تایید و صلاحیتی است که به فروشگاه های اینترنتی داده میشود. این نمادِ (enamad) از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که مربوط به وزارت صنعت ، معدن و تجارت است داده میشود که لوگوی آبی رنگی است که بر روی صفحه اصلی سایت قرار میگیرد . قطعا این سوال براتون پیش میاد که چرا enamad باعث جلب اعتماد مشتری میشود ؟مشتری با دیدن این نماد با اطمینان خاطر میتواند خرید کند چون اگر تحت هر شرایطی در ارسال و خرید مشکل پیش بیاید میتواند ان موضوع را به صورت حقوقی پیگیری کند چون در این سایت ها فعالیت خرید و ارسال زیر نظر چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و همچنین مشخصات تماس به صورت واضح و قابل دسترسی برای بازدید کنندگان سایت وجود دارد نماد اعتماد الکترونیکی بعد از برسی وب سایت و احراز هویت مالک حقیقی یا حقوقی به آن وب…
یکشنبه, 23 مهر 1402 10:21

شرایط ثبت شرکت در دبی

این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)
برای ثبت شرکت در دبی ، شما می بایست مدارک و شرایط لازم را داشته باشید و مثل همه قوانین دیگر ، قوانین ثبتی کشور مورد نظر را رعایت بفرمایید ، در این مقاله سعی داریم به صورت مختصر مدارک و شرایط لازم برای این کار را توضیح دهیم . مدارک لازم برای ثبت شرکت در دبی کارت ملی و شناسنامه اعضا ( حداقل دو نفر ) پاسپورت برای همه اعضا و سهامداران شماره همراه به نام اعضا سرمایه اولیه شرکت مشخص باشد میزان سهام هر شخص چقدر باشد  دارندگان حق امضا چه کسانی باشند مشخص شدن نوع فعالیت شرکت نکته : برای بعضی از فعالیتها داشتن لایسنس ضروری است ، لایسنس همان مجوز فعالیت در کشوری است که قصد ثبت شرکت در آن را دارید . برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان در کلیه امور ثبتی اعم از ثبت شرکت و تغییرات آن ، ثبت برند و لوگو ( علامت تجاری ) و ... با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید 09120045244
این مورد را ارزیابی کنید
(22 رای‌ها)
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در سال 1403مراحل نه گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد ، سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر و بدون چالش‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به‌تدریج و به‌صورت مرحله‌ای واحد‌های صنفی مختلف را تحت شمول این قانون قرار داد به طوریکه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون ، یکباره تمام واحدهای صنفی و تجاری موظف به اجرای آن نشده ، بلکه به‌ صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی معین گروه های مشخصی از واحدهای صنفی مشمول آموزش و اجرای این قانون و اعلام ‌به سازمان امور مالیاتی شوند . چه کسانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند  اولین مرحله این فراخوان درسال 87 صورت پذیرفت که بر اساس آن کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنین فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال 86 و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه نخست سال 87 موظف به اجرای قانون شدند . مرحله دوم این فراخوان از ابتدای مهرماه 88 به اجرا گذاشته شد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، صرف نظر از میزان فعالیت ، که مشمول مرحله اول ثبت نام نگردیده و…
این مورد را ارزیابی کنید
(23 رای‌ها)
بسیاری از امور بخصوص امور ثبتی جهت ثبت نهایی نیاز به احراز هویت متقاضی دارند که البته این احراز هویت پیش از این می بایست صرفا از طریق مراجعه حضوری به مراجع ذی ربط و اداره ثبت شرکتها صورت می گرفت این در حالی است که کلیه متقاضیان می توانند توکن را از دفاتر اسناد رسمی خریداری و بعد نسبت به احراز هویت خود از سامانه های مرتبط اقدام کنند و یا می توانند کلیه مراحل امضای الکترونیک و اخذ توکن یا گواهی امضا را به صورت نرم افزاری و بدون نیاز به مراجعه حضوری صرفا با گوشی تلفن همراه خود تهیه و انجام دهند . یکی از مواردی که نیاز به احراز هویت دارد ثبت شرکت و تغییرات آن است که یک مرحله قبل از پرداخت هزینه روزنامه رسمی و به جهت تایید نهایی امور ثبتی می باشد ، همچنین برای اخذ دفاتر پلمپ متقاضیان باید نسبت به خرید توکن یا گواهی امضای الکترونیک از طریق یکی از روش های ذیل اقدام کنند : خرید گواهی امضا و توکن سخت افزاری از طریق مراجعه حضوری به یکی از دفاتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام ( جهت انجام اینجا کلیک کنید )  خرید گواهی امضا همراه ، از…
این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)
براساس اظهار سازمان امور مالیاتی کشور ،طبق ماده 192 مالیات های مستقیم ، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شامل جریمه های نقدی غیرقابل بخشش معادل 30 % برای صاحبان کسب و کار و 10 % برای سایر افراد واجد شرایط مالیاتی خواهند شد . پیامد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی هر ساله موظف باید در موعد مقرر که برای اشخاص حقیقی پایان خرداد ماه و برای اشخاص حقوقی که پایان سال مالی آنها پایان اسفند می باشد  تا 31 تیر ماه است اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی کنند . اگر در این مهلت قانونی اقدام نکند پیامدهای زیر شامل آنها می شود .       آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 1403  آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی برای افراد حقیقی 31 خرداد ماه و برای صاحبان مشاغل که پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه بوده است  31 تیرماه می باشد .(حداکثر 4 ماه پس از اتمام سال مالی )   جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر   جریمه نقدی: برای اشخاص  حقوقی  و صاحبان کسب و کار معادل 30% و برای اشخاص حقیقی 10% مالیات متعلق محاسبه می شود و مدیران مشاغل باید علاوه بر 30% جریمه ،لیست بیمه نیز ارائه دهند.…
این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
به دلایل مختلف مثلا استفاده بیشتر از تسهیلات دولتی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و احتمال برنده شدن بیشتر  و ... ممکن است اعضای شرکت تصمیم به تغییر نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص را بگیرند در صورتی که شما هم قصد تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص را داشته باشید به استناد ماده ۱۰ الحاقی به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت که با تایید رئیس قوه قضائیه همراه بوده است می توانید با رعایت موارد قانونی اقدام به تغییر نوع شرکت خود کنید . متن الحاقیه بدین شرح است : کلیه شرکت های تجاری ثبت شده در سامانه ثبت شرکت ها شهر مربوطه می توانند در صورت عدم ممنوعیت های قانونی ( عدم بدهکاری مالیاتی و ۲ شغله بودن مدیر عامل و مواردی از این قبیل )، بدون منحل نمودن و تغییر هویت به نوع دیگری از شخصیت های حقوقی تبدیل شوند . شرایط لازم برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص کلیه شرکتهای مسئولیت محدود با رعایت اساسنامه ، شرکتنامه و سایر مقررات که به تصویب و امضای ارکان صلاحیت دار شرکت برسد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده می توانند اقدام به تغییر شرکت خود به شرکت…
این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
قبل از بررسی این موضوع که چه مجوزی یا مجوزهایی برای بسته بندی تخم مرغ لازم است به دو سوال زیر باید پاسخ دهید : آیا قصد راه اندازی کارگاه پرورش ماکیان نیز دارید ؟ آیا فقط قصد بسته بندی تخم مرغ تولید شده در کارگاه های دیگر را داربد ؟ بعد از پاسخ به این سوالات در صورتی که فقط صد بسته بندی تخم مرغ در کارگاه های دیگر را داشته باشید می بایست از دو ارگان زیر اقدام به اخذ مجوز کنید : اخذ مجوز بسته بندی از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اخذ کد بهداشتی از سازمان غذا و دارو شهرستان اخذ مجوز بسته بندی تخم مرغ از سازمان جهاد کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویت خاصی در مراحل کسب جواز تاسیس جهاد کشاورزی برخوردار هستند که وابسته به اولویت بندی سالیانه متغیر می باشد از جمله این صنایع می توان موارد به بسته بندی و فرآوری تخم مرغ اشاره کرد ، در سالهای اخیر طبق اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور کلیه سازمان های صادر کننده مجوز باید به درگاه ملی مجوزها می پیوستند که سازمان جهاد کشاورزی نیز جزو این سازمان ها می باشد و شما متقاضی محترم ابتدا میبایست در این سامانه…
پنج شنبه, 15 تیر 1402 09:32

شکایت از فروشگاه اینترنتی

این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)
در سالهای اخیر با توجه به شرایط ترافیک و اتلاف در وقت و هزینه های رفت و آمد، تقاضا برای خریدهای اینترنتی خیلی زیاده شده است، از همین رو کسب و کارهای مجازی به شدت افزایش پیدا کردن برخی در بستر سایت ، برخی اینستاگرام و سایر پیامرسان ها . اما متاسفانه آمارها حاکی از تعداد بالای  کلاهبرداری ها از طریق فروشگاههای اینترنتی می باشد. به طور قطع در ایتدا باید همه نکات را قبل از ثبت سفارش بررسی کرد و از صحت اطلاعات مطمعن شد . چه زمانی میتوانیم طرح شکایت کنیم ؟  در قبال وجه دریافتی کالایی نفرستند . اصالت کالا ، اگر اصالت کالا قید شده باشد اما کالای فیک بفرستند . کالای معیوب بفرستند . اخذ هزینه نامتعارف. تاخیر در ارسال به کجا شکایت کنیم ؟ از طریق اینماد : اگر سایت اینترنتی باشد و اینماد داشته باشد . روی آیکون اینماد در سایت مورد نظر کلیلک کرده و هدایت میشوید به سامانه نماد اعتماد الکترونیکی ، سپس اطلاعات شخص و سایت را دقیقا میاورد و گزینه شکایت از کسب و کار را میزنیم (دقت فرمایید حتما باید ابتدا در سایت اینماد ثبت نام کنید تا بتوانید ثبت شکایت کنید ) . از طریق پلیس فتا…
این مورد را ارزیابی کنید
(12 رای‌ها)
روش های رسیدن به دفتر وکالت دکتر مرتضی شکری زاده در تهران به شرح زیر می باشد و کلیه مراجعین محترم می توانند از هر نقطه از تهران پس از هماهنگی و رزرو نوبت تشریف بیاورند : از طریق مترو : درب جنوبی مترو شهران اتوبوس : خطوط اتوبوس منتهی به مقصد شهران از طریق وسائط نقلیه شخصی شماره تماس جهت هماهنگی : 09120035133  
این مورد را ارزیابی کنید
(17 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت شرکتهای تجاری مطابق آخرین اصلاحات به نقل از سامانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مصوب 2 خرداد ماه 1310 شمسی به شرح زیر می باشد :   ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود . ماده دوم ـ کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت ( سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی ) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد . در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد . ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه…
چهارشنبه, 30 فروردين 1402 16:23

قیمت ارسال اظهارنامه مالیاتی

این مورد را ارزیابی کنید
(12 رای‌ها)
0 تا 100 اظهارنامه مالیاتی    سازمان امور مالیاتی کشور در جهت توسعه رفاه مودیان مالیاتی، سامانه ارسال آنلاین اظهارنامه مالیاتی را راه اندازی کرد . جهت تکمیل مراحل ابتدا وارد سامانه مالیاتی شوید برای اشخاص حقیقی کد ملی و شماره همراه به نام را وارد کنید و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و شماره همراه ثبت شده را وارد کنید سپس کد تایید براتون ارسال میشه و ثبت نام اولیه تکمیل میشود . توجه داشته باشید از درگاه دولت من هم میتوانید وارد سامانه شوید . قیمت ارسال اظهارنامه مالیاتی در سال 1402   مودیان محترم مالیاتی که فرصت ارسال اظهارنامه را ندارند و یا دانش لازم را ندارند  میتوانند مسئولیت این امر را به ما بسپارند ، در سریعترین زمان ممکن توسط گارشناسان متخصص  ما در این حوزه انجام می شود و حداقل هزینه ارسال اظهارنامه مالیاتی با توجه به رده بندی مصوب از 630 هزار تومان شروع میشود. آخرین زمان بندی ارسال اظهارنامه مالیاتی 1402   برای اشخاص حقیقی آحرین مهلت تا نیمه تیرماه 1402 می باشد و برای اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه 1402 مهلت داده اند ، اما برای اشخاص حقوقی که سال مالی متفاوتی دارند تا 4 ماه پس از اتمام سال مالی نیز…
این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)
در مورد hpv و زیگیل تناسلی سه مورد مطرحه ۱ - آیا درمان دارد۲ - روش پیشگیری چیست۳ - آیا انتقال دهنده مجرم است و مجازات چیستبه نقل از دوستان پزشکاین ویروس و هم خانم ها و هم آقایون شاید بگیرند و غالبا از طریق روابط جنسی منتقل میشه اما شاید از طریق استخر ... هم منتقل بشه و شخص ناقل شاید در ظاهر آثارش و نداشته باشه اما ممکنه منتقل کنه. و تا الان درمان قطعی براش پیدا نشده. پس بهترین کار پیشگیریهظاهرا واکسن گارداسیل ناین بسیار برای پیشگیری موثره اما بنده چند وقته برای خودم دنبالش هستم ، که اصلش بسیار نایابه و قیمتش خیلی بالاست ، 09120035133به محض اینکه واکسن اصل و قیمت مناسب پیدا کنم ، ادرس و مشخصات و براتون استوری میکنم.علی ایحال با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از بهداشت برای یکایک مردم جامعه به عهده دولت گذاشته از دولت محترم خواهشمندیم این واکسن یا هر موردی که بهترین هست و با قیمتی که همه بتونند بزنن در دسترس عموم قرار بده یا اگه لازمه اجباری کنه.و در مورد اینکه آیا اگه شخص انتقال دهنده چه عمدا چه سهوا ، چه از طریق رابطه مشروع و یا نامشروع یا اصلا روابط…
پنج شنبه, 04 اسفند 1401 13:22

ثبت اختراع در ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(15 رای‌ها)
میدونم تو هم مثله من فرصت خوندن مقالات طولانی رو نداری پس خلاصه وار و کوتاه  و مفید برات مینویسم دوست من . اختراع چیست اختراع یعنی نتیجه تفکری منحصربفرد را که تا به حال هیچ جای دنیا وجود نداشته و بکر هست رو بتوان در قالب یک وسیله به کار برد و اجرا کرد ، در جهت کمک به بهبود و آسایش بیشتر .   شرایط ثبت اختراع 1- کاملا جدید و ناب باشه 2- حتی مشابهش هم نباشه ، یعنی حتما ابتکاری نو درش ایجاد شده باشه که تا به حال نبوده 3- بتوان در صنعت ازش استفاده کرد ، یعنی مفید باشه و کاربردی 4- قابل حمایت باشه ، یعنی اینقدر مفید باشه که بتوان تولید انبوه کرد 5- شرایط تولید انبوه را داشته باشد   مراحل ثبت اختراع   همانند کلیه خدماتی که نیاز به ثبت رسمی دارند ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کنید و پس از دریافت کد ثنا وارد سایت سازمان ثبت اسناد شوید . پس از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری ، از منوی سمت راست ثبت اظهارنامه اختراع را میزنید . و طبق فرمی که خواسته شده اطلاعات را تکمیل کنید . در قسمت پایین هر مرحله ویدئو آموزشی…
این مورد را ارزیابی کنید
(16 رای‌ها)
در صورتی که شرکت ها و موسسات بیش از پنج سال مالی غیر فعال باشند و هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند بعنوان غیر فعال مالیاتی محسوب می شوند و بعد از آن نمیتوانند هیچ گونه تغییراتی در شرکت یا موسسه به ثبت برسانند . در صورتی که شرکت شما نیز غیرفعال مالیاتی باشد ، بعد از فشردن گزینه صورتجلسه تغیرات شرکت و ورود شناسه ملی ، متن پیامکی که در سامانه اداره ثبت شرکتها با آن مواجه می شوید به شکل زیر است : به موجب ارسال اطلاعات از سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31موسسه / شرکت ........ به شناسه ملی ............ و به شماره ثبت ....... قادر به ثبت هیچگونه تغییراتی نمی باشد . جهت رفع محدودیت واحد مفاصا حساب مالیاتی به اداره کل امور مالياتي منطقه خود مراجعه نمایید . بدیهی است ادامه فرایند سامانه منوط به رفع محدودیت الکترونیکی از سوی سازمان امور مالیاتی باشد . فعالسازی شخصیت حقوقی به صورت مجازی و غیرحضوری ابتدا وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شوید  نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید و در صورت فراموشی فراموشی رمز عبور را بزنید پس از ورود به پرونده الکترونیکی مالیاتی از منوی…
این مورد را ارزیابی کنید
(14 رای‌ها)
برای احراز هویت ثبت موسسه در تهران مثل ثبت شرکت سهامی خاص بایستی به آدرس زیر مراجعه کنید : استان تهران ، بخش مرکزی ، تقاطع بلوار میرداماد و بزرگراه مدرس ، پلاک 235 ، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری لازم به ذکر است که احراز هویت مدیرعامل یا دارنده حق امضای موسسه آخرین مرحله قبل از پرداخت حق الثبت و چاپ روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می باشد ، برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان جهت انجام ثبت انواع شرکت با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید .
این مورد را ارزیابی کنید
(20 رای‌ها)
برای احراز هویت ثبت شرکت سهامی خاص در تهران بایستی به آدرس زیر مراجعه کنید : استان تهران ، بخش مرکزی ، تقاطع بلوار میرداماد و بزرگراه مدرس ، پلاک 235 ، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری لازم به ذکر است که احراز هویت مدیرعامل یا دارنده حق امضای شرکت سهامی خاص آخرین مرحله قبل از چاپ روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می باشد ، برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان جهت انجام ثبت انواع شرکت با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید .
این مورد را ارزیابی کنید
(18 رای‌ها)
برای احراز هویت ثبت شرکت مسئولیت محدود در تهران به کجا مراجعه کنیم؟ مرحله پایانی ثبت شرکت احراز هویت مدیر عامل یا دارنده حق امضاست که باید در اداره ثبت شرکتها صورت بگیرد اما در تهران برای شرکتهای مسئولیت محدود موضوع متفاوت است و باید در آدرس متفاوتی به شرح زیر انجام شود : آدرس برای احراز هویت دارندگان حق امضا برای ثبت شرکت مسئولیت محدود در تهران : تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، روبروی خيابان بیست و یکم ، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن تهران ، واحد پنجره واحد فيزيکی
این مورد را ارزیابی کنید
(17 رای‌ها)
برای احراز هویت ثبت شرکت به کجا مراجعه کنیم ؟ مرحله نهایی ثبت شرکت احراز هویت مدیرعامل شرکت است که بایستی صورت بگیرد تا امکان پرداخت حق الثبت ، روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار فراهم گردد ، برای این کار مدیرعامل شرکت با در دست داشتن فرم پیش نویس آگهی به اداره ثبت شرکتها ( همان اداره ثبت شهری که شرکت هست ) ، مراجعه کرده و فرم را به مسئول مربوطه تحویل می دهد ، پس از آن شماره مکانیزه موجود در فرم در سامانه فعال می شود برای ادامه مراحل ... نکته : به استثنا در استان تهران مواردی که ثبت شرکت مسئولیت محدود هستند می بایست به آدرس : تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، روبروی خيابان بیست و یکم ، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن تهران ، واحد پنجره واحد فيزيکی مراجعه کنند .برای اطلاعات بیشتر و انجام ثبت شرکت در سراسر کشور با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید و یا جهت ثبت سفارش آنلاین اینجا کلیک کنید .
این مورد را ارزیابی کنید
(25 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت موسسه تجاری ، همان قوانین مربوط به ثبت شرکتهای تجاری را شامل می شود ، همانطور که از نام آن پیداست ، این موسسات با هدف کسب سود و با قصد تجارت تشکیل می گردد و برای ثبت نیاز به تعریف سرمایه اولیه و حداقل دو نفر عضو و سهامدار دارد ، برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه و یا ثبت موسسه تجاری با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید .
این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت موسسه غیر تجاری در زیر آمده ، پیشنهاد می شود قبل از اقدام به ثبت موسسه قوانین مربوطه در این مقاله را مطالعه بفرمایید : مواد مربوط به هدف از ثبت موسسات غیرتجاری ماده 1- مقصود از تشكيلات و مؤسسات غير تجارتی مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه برای مقاصد غير تجارتی از قبيل امور علمی يا ادبی يا امور خيريه و امثال آن تشكيل می شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند . تبصره- تشكيلات و مؤسسات مزبور مي توانند عناوينی از قبيل انجمن ،‌ كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولی اتخاذ عناوينی كه اختصاص به تشكيلات دولتی و كشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممكن نخواهد بود . ماده 2 ( اصلاحی 1338/02/04 )- تشكيلات و مؤسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو دسته تقسیم می شوند :الف- مؤسساتی كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضای خود نباشد .ب – مؤسساتی كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد. مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره.…
این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت موسسه خیریه به نقل از دانش نیکی از وزارت کشور در زیر به تفصیل آورده شده است ، چنانچه قصد ثبت یا تاسیس موسسه خیریه را دارید پیشنهاد می شود قبل از هر اقدامی قوانین آن را مطالعه نموده و بعد اقدام بفرمایید، کارشناسان ما در جهان ثبت با داشتن تخصص و تجربه در این زمینه می توانند راهنمای شما باشند .  آئین نامه اجرایی مربوط به ثبت موسسات خیریه ماده‌1- در این آئین‌نامه واژه‌‌ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌روند : الف) سازمان غیردولتی که در این آئین‌نامه «سازمان» نامیده می‌شود، به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط، تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد .تبصره‌1- عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن می‌تواند به جای واژه «سازمان» در نام گذاری به کار گرفته شوند.تبصره‌2- واژه «غیردولتی» به این معناست که دستگاه‌های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند، مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتیکه خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.تبصره‌3- اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک…
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت موسسه مهاجرتی ، شامل همان قوانین مربوط به ثبت موسسات غیرتجاری می شود برای مشاهده مقاله مربوطه اینجا کلیک کنید . به انضمام اینکه متقاضی ثبت موسسه مهاجرتی قبل از اقدام به ثبت موسسه ، می بایست از وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مجوز مربوطه را دریافت کرده باشد ، برای مشاهده مقاله موسسات و شرکتهایی که برای ثبت نیاز به مجوز دارند اینجا کلیک کنید .  
این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت موسسه آموزشی همان قوانین مربوط به ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری را شامل می شود برای مطالعه قوانین مربوطه بر روی هرکدام کلیک کنید : قوانین مربوط به ثبت موسسات تجاری قوانین مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری به صورت کلی زمانی که شما قصد گسترش فعالیت خود در زمینه آموزشگاه های آزاد و غیر دولتی را داشته باشید ابتدا می بایست با عنوان شخصیت حقوقی موسسه خود را به ثبت برسانید تا بتوانید مجوزهای لازم برای گسترش فعالیت خود را دریافت کنید ، فرض کنید شما مجوز تاسیس دبستان پسرانه را دارید اما میخواهید علاوه بر مقطع تحصیلی دبستان پسرانه ، دبستان ، متوسطه اول و دوم و ... هم پسرانه و هم دخترانه را هم دریافت کنید برای این منظور اولین گام ثبت موسسه آموزشی شماست ، کارشناسان ما در جهان ثبت پاسخگوی شما در این زمینه و در کلیه زمینه های ثبتی هستند ، برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید .      
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت شرکت مسئولیت محدود همان قوانین مربوط به ثبت شرکتهای تجاری می شود که در مقاله مربوطه قبلا توضیح داده شد برای مشاهده کلیک کنید . یادآور می شود طبق آخرین اصلاحات سازمان ثبت شرکتها تمامی متقاضیان ثبت شرکت مسئولیت محدود بعد از تایید نام شرکت می بایست کل سرمایه شرکت در شرف تاسیس را در حسابی به نام شرکت بلوکه کنند . برای انجام ثبت شرکت مسئولیت محدود اینجا کلیک کنید برای مشاوره رایگان در زمینه امور ثبتی با ما تماس بگیرید : 09120045244
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
قوانین مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص همان قوانین مربوط به ثبت شرکتهای تجاری است که اگر بخواهیم قوانین مربوط به ثبت شرکتهای سهامی خاص را به تفکیک بگوییم  بصورت زیر می باشد :  ( لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 مربوط به شرکتهای سهامی ( ماده 1- شرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست . ماده 2- شرکت سهامی شرکت بازرگانی  محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد . ماده 3- در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد . ماده 4- شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : نوع اول : شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند نوع دوم : شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شود تبصره: در شرکتهای سهامی عام عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام…
این مورد را ارزیابی کنید
(21 رای‌ها)
قیمت پلمپ دفاتر تجاری در سال هزار و چهارصد و سه بر اساس میزان قیمت مشخص شده برای دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین و ... و اینکه بر حسب نیاز شما و تعداد آن و تعداد برگ آن مشخص می شود مثلا شاید شرکت شما به دفتر روزنامه 200 برگ احتیاج داشته باشد به دلیل میزان بالای معاملات و حسابهای روزانه اما برای شرکتی دیگر دفتر 50 برگی کفایت کند . برای پلمپ دفاتر تجاری خود باید تا قبل از پایان سال مالی اقدام کنید تا به مشکلات مالیاتی نخورید ، شما می توانید همین حالا با کارشناسان ما برای انجام پلمپ دفاتر خود تماس بگیرید و یا برای سفارش آنلاین اینجا کلیک کنید . برای مشاوره تماس نگیرید ، ما فقط انجام میدهیم
این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)
قیمت تغییرات شرکت مسئولیت محدود در سال 1402 به عوامل زیر بستگی دارد : نوع تغییرات در شرکت ( اینکه چه تغییراتی در شرکت می خواهید انجام دهید ) هزینه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( با توجه به فعالیت و حجم آگهی متغیر است ) هزینه روزنامه کثیر الانتشار ( با توجه به فعالیت و حجم آگهی متغیر است ) دستمزد کارشناس مسئول رسیدگی و انجام ثبت ( با توجه به تعداد اعضای شرکت و ... متغیر است اما به صورت پایه 750 هزار تومان می باشد ) هزینه مشاوره در کلیه مراحل ( نکته : این مورد در جهان ثبت برای کلیه مشتریان رایگان انجام می شود و هزینه ای ندارد )
این مورد را ارزیابی کنید
(22 رای‌ها)
قیمت ثبت شرکت سهامی خاص در سال 1403 به صورت پایه 1950 هزارتومان است اما با توجه به اینکه قیمت نهایی بستگی به موضوع فعالیت و یکسری پارامترها مثل : کد اقتصادی ، پلمپ دفاتر تجاری و ... که برحسب هر شخص و شرکت متفاوت است دارد لذا قیمت ثابتی ندارد ، برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید . پارامترهای تاثیرگذار درقیمت تمام شده ثبت شرکت سهامی خاص هزینه حق الثبت شرکت سهامی خاص هزینه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( با توجه به فعالیت و حجم آگهی متغیر است ) هزینه روزنامه کثیر الانتشار ( با توجه به فعالیت و حجم آگهی متغیر است ) دستمزد کارشناس مسئول رسیدگی و انجام ثبت ( با توجه به تعداد اعضای شرکت و ... متغیر است ) هزینه پلمپ دفاتر تجاری هزینه اخذ کد اقتصادی هزینه مشاوره در کلیه مراحل ( از انتخاب اسم تا تنظیم اساسنامه )نکته : این پارامتر در جهان ثبت برای کلیه مشتریان رایگان انجام می شود و هزینه ای ندارد
چهارشنبه, 21 دی 1401 01:54

ثبت نام خودرو در بورس کالا

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
 خرید خودرو از بورس کالا   پس از ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد سجام ، اقدام به دریافت کد بورس کالا کنید که تمام مراحل قبلا اینجا توضیح داده شده است . پس از دریافت کد آنلاین به سایت کارگزاری مفید  مراجعه و گزینه اعلام شماره حساب وکالتی را کلیک کرده ، پول پیش پرداخت برای خرید خودرو را باید در این حساب واریز کنید . بعد از تکمیل فرم ها در قسمت پایین بانک مورد نظرتون رو انتخاب می کنید و معرفی نامه بانک را دانلود و همراه هود ببرید به شعب بانک مورد نظر ، بعد از اینکه افتتاح حساب کردید ، اظلاعات شعبه و حساب را وارد سامانه کنید . بعد از تکمیل همه این مراحل براتون یک نام کاربری و رمز ورود پیامک می شود .   نحوه سفارش خودرو در بورس کالا  پس از ورود به حساب گاربری خود در سامانه کارگزاری مفید  آزمون را انجام داده ، سپس از منوی سمت راست ، گزینه خرید از بورس ، خرید خودرو را انتخاب کنید . لیست خودروهای موجود نمایش داده میشود . خودروی مورد نظرتون رو انتخاب کنید بعد افزودن را می زنید . در کادر تعداد خودرو هم وارد کرده سپس…
چهارشنبه, 21 دی 1401 01:49

ثبت نام در بورس کالا

این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)
در ابتدا بهتره که با چند مفهوم اولیه آشنا بشیم . بورس کالا  بورس کالا در واقع بازاری است که در آن صاحبان کسب و کار ، کالای خود را برای فروش عرضه میکنند . قیمت گزاری در این بازار توسط افراد متخصص انجام می شود و  نسبت به بازار بیرون خیلی کمتر می باشد. برای همین طرفداران بسیاری دارد. در گام اول برای ورود به این بازار باید در سامانه سجام ثبت نام کنید و یک کارگزاری انتخاب کنید . حال برای خرید هر کالایی در بورس کالا نیاز به کد بورس کالا می باشد که تنها با یکبار انجام صحیح برای تمام معاملات بورسی قابل استفاده است . ابتدا باید در بورس کالا ثبت نام شوید سپس اقدام به دریافت کد بورس کالا کنید . نحوه ثبت نام در بورس کالا گام اول : ثبت نام در سامانه سجام گام دوم: از طریق کارگزاری که در سجام ( بعنوان مثال کارگزاری مفید ) انتخاب کرده اید به روش زیر اقدام کنید 1-وارد سایت https://mofid.ebgo.ir میشویم سپس گزینه اخذ کد آنلاین در بورس کالا را میزنیم . 2- کد ملی و شماره همراه به نام خود که برای ثبت نام در سجام  که قبلا وارد کرده بودید و کد…
این مورد را ارزیابی کنید
(20 رای‌ها)
قیمت ثبت شرکت مسئولیت محدود در سال 1403 به صورت پایه 1850هزارتومان است اما با توجه به اینکه قیمت نهایی بستگی به موضوع فعالیت و یکسری پارامترها مثل : کد اقتصادی ، پلمپ دفاتر تجاری و ... که برحسب هر شخص و شرکت متفاوت است دارد لذا قیمت ثابتی ندارد ، برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید . پارامترهای تاثیرگذار درقیمت تمام شده ثبت شرکت مسئولیت محدود هزینه حق الثبت شرکت مسئولیت محدود هزینه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( با توجه به فعالیت و حجم آگهی متغیر است ) هزینه روزنامه کثیر الانتشار ( با توجه به فعالیت و حجم آگهی متغیر است ) دستمزد کارشناس مسئول رسیدگی و انجام ثبت ( با توجه به تعداد اعضای شرکت و ... متغیر است ) هزینه پلمپ دفاتر تجاری هزینه اخذ کد اقتصادی هزینه مشاوره در کلیه مراحل ( از انتخاب اسم تا تنظیم اساسنامه ) نکته : این پارامتر در جهان ثبت برای کلیه مشتریان رایگان انجام می شود و هزینه ای ندارد
این مورد را ارزیابی کنید
(23 رای‌ها)
افتتاح حساب حقوقی چگونه است ؟ شرایط افتتاح حساب برای شرکت ها و موسسات به این صورت است که بعد از تایید نام شرکت یا موسسه مدیرعامل و یا دارنده حق امضای شخصیت حقوقی با در دست داشتن مدارک ثبتی و تایید نام و مدارک خودش و با مراجعه به یکی از بانکهای معتبر کشور اقدام به افتتاح حساب حقوقی به نام شخص حقوقی می کند ، لازم به ذکر است که افتتاح حساب برای همه شرکتها و موسسات الزام ندارد اما برای آنکه واریزی ها و برداشتهای اعضا برای شرکت به صورت اصولی پیش برود و اگر نیاز به وام و تسهیلات برای شخصیت حقوقی جهت پیشبرد اهداف اعضا برای شرکت یا موسسه لازم باشد داشتن یک حساب حقوقی لازم است . در حال حاضر شرکتهای سهامی خاص در مراحل ثبت تاسیس شرکت باید بعد از تایید نام شرکت 35% از کل سرمایه شرکت را در حسابی به نام شرکت بلوکه کنند و شرکتهای مسئولیت محدود نیز در مراحل ثبت تاسیس شرکت باید بعد از تایید نام شرکت باید کل سرمایه شرکت را در حسابی به نام شرکت بلوکه کنند و گواهی بانکی را ضمیمه مدارک دیگر شرکت به اداره ثبت شرکتهای مربوطه پست کنند . طبق بخشنامه جدید…
این مورد را ارزیابی کنید
(16 رای‌ها)
اشخاص در دنیای تجارت و کسب و کار و در کل در جامعه به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند ، برای آنکه فرق شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی را متوجه بشویم در یک مثال ساده به تعریف هرکدام از اشخاص می پردازیم در ادامه همراه ما باشید : اشخاص حقیقی چه کسانی هستند ؟ اشخاص حقیقی مشمول افراد جامعه می شوند افراد عادی و هر انسانی که به صورت مستقل در جامعه متولد می شود و زندگی میکند به تنهایی یک شخص حقیقی محسوب می شود مثلا فرض کنید محمد عطاران که در حرفه رستوران داری مشغول فعالیت در بخش آشپزخانه و سرآشپز رستوران است یک شخص حقیقی محسوب می شود . اشخاص حقوقی چه کسانی هستند ؟ حالا فرض کنید آقای محمد تصمیم بگیرد در جهت گسترش فعالیتش با دوستان و یا حتی اعضای خانواده اش شراکت کند و تصمیم بگیرند برای اینکه فعالیتشان جنبه قانونی داشته باشد شرکتشان را ثبت کنند ، اینجا هرکدام از اعضا یک شخص حقیقی محسوب می شوند اما شرکتی که ثبت می شود با یک نام مخصوص شخصیتی حقوقی است ، اشخاص حقوقی نیز مثل اشخاص حقیقی در یک روز خاص متولد می شوند که تاریخ تولدشان همان تاریخ تاسیس شرکت…
این مورد را ارزیابی کنید
(25 رای‌ها)
  همه ما می دانیم که از خصوصیات خوب یک کارمند در ادارات که مورد علاقه همه مدیران و ارباب رجوع و حتی مخاطبین تلفنی است : تعهد ، نظم در کارها ، مسئولیت پذیری ، همکاری با کارمندان دیگر و توانایی کارتیمی ، آراستگی ظاهر و باطن ، مهارت و تلاش در جهت بالاتر بردن آن ، یادگیری مستمر ، روراستی و درخواست کمک در زمان لازم ، رعایت انصاف و درست انجام دادن کار تا انتها... اینها خصوصیاتی است که برای همه تعریف شده و جا افتاده اند و کمتر کسی این موارد را قبول ندارد اما بیایید ببینیم در شرکتهای بزرگ دنیا رفتار کارمندان چگونه است و چطور هر روز بر میزان موفقیت این شرکتها و شهرتشان افزوده می شود ؟ در اینجا برای نمونه سه شرکت بزرگ فیسبوک و توییتر و گوگل را مورد بررسی قرار می دهیم و امیدواریم که تمامی شرکتها از خرد تا کلان بتوانند از شیوه های درست سازمانی در شرکت خودشان استفاده کنند و بهره حداکثری ببرند . ( منبع : سایت کاربوم )  شرکت توییتر : شاید کمی غیر معمول به نظر برسد اما کارکنان شرکت توییتر جلساتشان را بر روی پشت بام برگزار می کنند و همکاران با هم…
این مورد را ارزیابی کنید
(21 رای‌ها)
دو دسته از شرکتهای تجاری که فعالیتشان میتواند یکسان باشد شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی خاص هستند که در ذیل به شرح هرکدام پرداخته ایم ، یادآور می شود زمانی که افرادی گرد هم می آیند و می خواهند فعالیت و شراکت آنها به صورت قانونی باشد باید آن را در قالب شرکت ثبت کنند حال اگر تعداد افراد کم باشد ( حداقل دو نفر ) و فعالیت گسترده نباشد و قصد شرکت در مناقصات و مزایدات را نداشته باشند می بایست شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنند . تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص تعریف شرکت سهامی خاص : شرکت هایی که سرمایه ثبت آنها به هنگام تأسیس منحصراً توسط سهامداران تأمین گردیده است شرکت سهامی خاص گفته می شود. به هنگام ثبت شرکت سهامی خاص و پس از تایید نام اولیه می بایست حداقل ۳۵% سرمایه در یکی از شعب بانک ها در وجه “شرکت در شرف تاسیس” واریز و گواهی مربوطه در سامانه ثبت، ثبت گردد و ۶۵% باقیمانده در تعهد سهامداران باشد یعنی اینکه سهامدارن فقط اظهار می دارند که ۶۵ درصد باقیمانده را به مدیرعامل تحویل داده اند. اما در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده…
این مورد را ارزیابی کنید
(27 رای‌ها)
مدارک لازم برای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص صورتجلسه افزایش سرمایه روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر شرکت  دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکتها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  برای مشاهده نمونه اظهارنامه افزایش سرمایه اینجا کلیک کنید . گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد و در متن گواهی بانکی اشاره به مبلغ پرداختی بابت افزایش شرمایه شده باشد . اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد نیز لازم است صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. ( در اجرای ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت) لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد  صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضای اعضاء هیات…
این مورد را ارزیابی کنید
(25 رای‌ها)
طبق اعلام سازمان صنعت ، معدن و تجارت از شرایط اخذ کارت بازرگانی داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری می باشد . نکته مهم 1 : کاربری ملک نباید مسکونی باشد . نکته مهم 2 : علاوه بر استعلام محل کسب از طریق کد رهگیری ، برای صدور کارت بازرگانی از محل کسب متقاضی بازدید به عمل می آید . برای اخذ کارت بازرگانی حتما باید واحد کسب و کار شما تجاری باشد تا بتوانید کارت بازرگانی با اعتبار 5 ساله دریافت کنید در غیر ایصورت اعتبار کارت بازرگانی شما یک ساله خواهد بود . جهت اطلاعات بیشتر و اخذ کارت بازرگانی حقیقی و یا کارت بازرگانی حقوقی با ما تماس بگیرید .
این مورد را ارزیابی کنید
(24 رای‌ها)
سازمان غذا و دارو جمهوری اسلامی ایران به افراد واجد صلاحیت در زمینه امور غذایی و دارو ، پروانه اعطا می کند که این پروانه ها شاید مدتش منقضی شود یا به علل دیگر ابطال شود . به همین جهت سامانه ای طراحی شده تا شما شهروندان عزیز با وارد کردن کد مربوطه در سامانه http://fdacrm.ir/search.aspx  از آخرین وضعیت پروانه خود مطلع شوید .
چهارشنبه, 27 مهر 1401 03:54

ثبت نام لاتاری 2024 - 1402

این مورد را ارزیابی کنید
(22 رای‌ها)
ثبت نام لاتاری هر ساله جهت گرفتن اقامت ایالت متحده آمریکا انجام می شود که به قید قرعه نام برخی در می آید . ثبت نام لاتاری سال 1402 یا همان 2025 - 2024 از اواخر مهرماه شروع می شود ، و شما می توانید با تخفیف ویژه از طریق فرم زیر ثبت نام کنید و از مشاوره رایگان استفاده کنید . جهت ثبت نام لاتاری آمریکا سال 1402 اینجا کلیک کنید
این مورد را ارزیابی کنید
(24 رای‌ها)
زمانی که اقدام میکنید برای ثبت یک شرکت و یا موسسه باید نکات مهمی را مد نظر داشته باشید که این نکات همان قوانین و لازمه ثبت شرکت است که در سامانه اداره ثبت شرکتها موجود می باشد مثل رعایت نکات مربوط به نام شرکت که حتما باید سه سیلاب باشد یا اینکه درصورتی که موضوع فعالیت شرکت یا موسسه شما نیاز به مجوز داشته باشد حتما باید مجوز ارائه دهید ( برای اطلاع از لیست شرکتهایی که نیاز به مجوز دارند کلیک کنید . ) در صورت رد درخواست تأسیس چه کنیم ؟ زمانی که مواردی از قوانین ثبت شرکتها رعایت نشود منجر به رد درخواست ثبت شما خواهد شد ، در اینصورت باید اقدام به درخواست اصلاحی با شماره پیگیری جدید کنید ، بعد از انجام اصلاحات ابلاغیه قبلی که منجر به رد شده بود را باید همراه با دیگر مدارک ثبت شرکت : اساسنامه ، تقاضانامه ، صورتجلسه مجمع عمومی ، صورتجلسه هیئت مدیره ، رسید پذیرش و ... را به اداره ثبت مربوطه که در رسید پذیرش موجود است پست کنید دقت کنید یک نسخه از رسید پذیرش را باید روی پاکت پستی بچسباید ، برای صورتجلسه تغییرات نیز به همین صورت می باشد . چکار…
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
درصورتی که شما هم قصد ثبت شرکت داشته باشید قطعا سوالات زیادی ذهن شما را درگیر کرده ، اینکه اعضای شرکت باید چه خصوصیاتی داشته باشند و چه باید ها و نباید هایی در این خصوص وجود دارد که باید رعایت شود ، در این موضوع که همه شرکتها نیازمند اعضا و مدیرانی کارآمد و وظیفه شناس هستند شکی نیست اما مهم‌ترین وظیفه هیات مدیره ، اداره شرکت به شیوه صحیح است . برای این منظور، هیات مدیره باید اهداف کلی و جزئی شرکت را شناسایی و در جهت رسیدن به آن‌ها برنامه ریزی کند . قانون‌گذار برای عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های تجاری ، شرایطی را در نظر گرفته است که شاید همه ما، با تمام یا بعضی از این شرایط آشنایی داشته باشیم . یکی از این سوالات در رابطه با تابعیت اعضا می باشد به این معنا که آیا افراد خارجی می‌توانند به عنوان عضو هیات مدیره فعالیت کنند ؟ اتباع خارجی ممکن است ابهاماتی درباره شرایط عضویت در هیات مدیره داشته باشند . در این مقاله از جهان ثبت در خصوص شرایط عضویت هیات مدیره برای اتباع خارجی و اینکه آیا تابعیت خارجی می‌تواند محدودیتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌‌های تجاری ایجاد کند یا…
سه شنبه, 13 دی 1401 08:15

چه شرکتی ثبت کنیم بهتر است؟

این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
اولین قدم برای شروع یک کسب و کار موفق با وجود شرکا ثبت شرکت است که البته با توجه به تعداد شرکا ، نوع فعالیت و قصد شما از ثبت شرکت نوع شرکت متفاوت خواهد بود ، بنابراین در اولین قدم باید نوع شرکت خود را که می خواهید در قالب آن فعالیت کنید انتخاب کنید . برای انتخاب نوع شرکت ، عواملی مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد که موارد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است : موضوع فعالیت : انتخاب نوع شرکت توسط شرکا ، بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد ، مثلا اگر موضع فعالیت شرکت وسیع است و در زمینه عمرانی و پیمانکاری و ساختمانی است بهتر است شرکت سهامی خاص ثبت کنید ،  بنابراین اصلی‌ترین دلیل انتخاب یکی از قالب‌های تجاری ، موضوع فعالیت شرکت است . سرمایه : دلیل دوم برای انتخاب نوع شرکت ، میزان سرمایه‌‌ایست که شرکا برای تاسیس شرکت درنظر گرفته‌اند ، برای مثال برای تاسیس و به ثبت رساندن شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین اگر سرمایه شما محدود به این مبلغ است ، می‌توانید شرکت خود را در قالب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود به ثبت برسانید .…
این مورد را ارزیابی کنید
(24 رای‌ها)
کشور آلمان دارنده بزرگترین اقتصاد اروپا و از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو می باشد ، جالب است بدانید ۹۹٪ شرکت‌های آلمانی ، شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط هستند که عمدتا به صورت خانوادگی اداره می‌شوند ، در سالهای اخیر بسیاری از اتباع این کشور اروپایی به سرمایه گذاری در کشورهایی مثل ایران تمایل نشان داده و اقدام به ثبت شرکت می کنند البته برای این کار ابتدا باید اقداماتی انجام دهند ، اتباع آلمانی که قصد ثبت شرکت در ایران را دارند باید به این منظور ابتدا برای اعضای شرکت و سهامداران کد فراگیر دریافت کنند و بعد اقدام به ثبت شرکت کنند ، توجه داشته باشید که درصورتی که اعضا در خارج از ایران باشند باید یک نماینده در ایران را معرفی کنند . برای اطلاعات بیشتر و ثبت شرکت به صورت کامل در کوتاهترین زمان ممکن با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید و یا مستقیما درخواست خود را از اینجا در سامانه ثبت نمایید .  
این مورد را ارزیابی کنید
(21 رای‌ها)
پرجمعیت ترین کشور جهان چین با جمعیت حدود 1/3 میلیارد نفر و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی می باشد ، کشوری با مردمانی هوشمند که هیچگاه دست از پیشرفت در هرجای دنیا بر نمیدارند یکی از این نمونه های پیشرفت و هوشمندی سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران است برای نمونه میتوان به ثبت شرکت اشاره کرد که در قانون ایران کاملا تعریف شده و مجاز است ، اتباع کشور چین که قصد ثبت شرکت در ایران را دارند باید به این منظور ابتدا برای اعضای شرکت و سهامداران کد فراگیر دریافت کنند و بعد اقدام به ثبت شرکت کنند ، توجه داشته باشید که درصورتی که اعضا در خارج از ایران باشند باید یک نماینده در ایران را معرفی کنند . یادآور می شود بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است و آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند .
این مورد را ارزیابی کنید
(21 رای‌ها)
امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و یا حتی کشورهای دیگر ، درکشورهای مختلف از جمله ایران برای کسب سود و سرمایه گذاری به قصد انتفاع ، شرکت ثبت میکنند که این امر در قانون ثبت شرکتهای ایران تعریف شده و کاملا مجاز می باشد منتها شرایطی دارد که به این منظور ابتدا باید برای اعضای شرکت و سهامداران کد فراگیر دریافت شود و بعد اقدام به ثبت شرکت شود ، توجه داشته باشید که درصورتی که اعضا در خارج از ایران باشند باید یک نماینده در ایران را معرفی کنند . جهت اطلاعات بیشتر برای ثبت شرکت با ما تماس بگیرید کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس میگیرند و کار شما انجام خواهد شد .
این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)
جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشنه برای ثبت شرکت ، موسسه ، و .. یا برای کلیه ارگان ها و سازمان ها به ترتیب طبق آموزش زیر عمل کنید :  ابتدا وارد سامانه خدمات الکترونیک قضایی شده و بر روی گزینه ثبت درخواست گواهی سوء پیشینه کلیک کنید - بعد اطلاعات ( شماره ملی و رمز شخصی ثنا ) خود را وارد کرده و تا مرحله ثبت درخواست و پرداخت هزینه پیش بروید  پس از ثبت نهایی 24 الی 48 ساعت بعد گواهی صادر و از سامانه قابل دریافت است می توانید دانلود و چاپ و مورد استفاده قرار دهید . برای مشاهده کلیپ آموزشی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اینجا کلیک کنید .
چهارشنبه, 11 خرداد 1401 16:36

نقل و انتقال قهری - فوت اعضای شرکت

این مورد را ارزیابی کنید
(15 رای‌ها)
درصورتی که یکی از اعضای شرکت فوت کند و در شرکت سهام داشته باشد باتوجه به اینکه تمام اموال متوفی به وارثین منتقل می شود ،  وراث باید این اقدامات را انجام دهند : 1- با مراجعه به اداره مالیات و دارایی مبلغ قانونی مالیات بر ارث را پرداخت کنند 2- سپس با مراجعه به شواری حل اختلاف گواهی حصر وراثت را دریافت کنند 3- در گواهی انحصار وراثت نحوه تقسیم اموال بین وراث تعیین شده و سهام متوفی هم به همان نسبت بین وراث تقسیم می شود  4- در مرحله بعد سهامداران شرکت باید به همراه وراث متوفی ، صورتجلسه ای مبنی بر انتقال سهام متوفی تنظیم کنند  5- در نهایت گواهی نقل و انتقال قهری سهام بعلاوه صورتجلسات مربوطه بعلاوه کپی برابر اصل گواهی مالیات بر ارث بعلاوه کپی برابر اصل برگه انحصار وراثت را به اداره ثبت شرکتها ارسال کنند. جهت انجام هر گونه تغییرات شرکت اینجا کلیک کنید .
این مورد را ارزیابی کنید
(14 رای‌ها)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر تا پیان خردادماه تسلیم کنند در این میان اشخاصی هستند که هیچگونه فعالیتی در سال مالی گذشته نداشتند این افراد نیز باید عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اعلام کنند نمونه نامه عدم فعالیت برای اشخاص حقیقی  و حقوقی در ذیل آمده : نمونه نامه عدم فعالیت  به اداره مالیات برای اشخاص حقیقی : بسمه تعالی ریاست محترم سازمان امور مالیاتی با سلام احتراما بدین وسیله اعلام می‌دارد اینجانب ................... با کلاسه پرونده……………….. از تاریخ……………… تا تاریخ ……………… هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام می‌دارد. مراتب جهت اطلاع و درج در پرونده مالیاتی حضورتان ایفاد می گردد. مهر و امضاء نمونه نامه عدم فعالیت  به اداره مالیات برای اشخاص حقوقی : بسمه تعالی ریاست محترم امور مالیات با سلام احتراماً بدینوسیله اعلام میدارد شرکت ………………… به شماره ثبت ……………… و کلاسه پرونده ………….. از تاریخ ………… هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام میدارد.مراتب جهت اطلاع و درج در پرونده مالیاتی حضورتان ایفاد می گردد. مهر و امضای مدیرعامل شرکت درصورتی که نیاز به ارسال اظهارنامه صفر و یا تنظیم نامه عدم فعالیت دارید با ما تماس بگیرید…
این مورد را ارزیابی کنید
(12 رای‌ها)
برای دریافت کارت بازرگانی باید ابتدا وارد سامانه جامع تجارت ایران شوید و بعد نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنید در مرحله بعد باید حساب کاربریتان را فعال کنید . به این منظور  به دو روش زیر می توانید اقدام کنید :  از طریق ارسال پیامک تایید به شماره همراهتان و ارسال کد تایید از طریق کد ussd  فعالسازی حساب کاربری برای اخذ کارت بازرگانی از طریق کد ussd  1- ابتدا کد دستوری #7777*4*را در تلفن همراه خود وارد کنید 2- گزینه اول ( سامانه تجارت ) را انتخاب کنید 3- باز هم گزینه اول و ( عملیات پایه سامانه جامع تجارت ) را انتخاب کنید 4- با توجه به فرآیند مورد نظر یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید : ( بازیابی رمز عبور ، ورود با رمز دو عاملی ، ثبت نام / تکمیل ثبت نام و یا تغییر شماره همراه ) 5- کد ملی خود را وارد کنید 6- دکمه ارسال را انتخاب کنید و تمام  همچنین شما می توانید برای انجام این کار و یا مشاوره در این زمینه و اخذ کارت بازرگانی در کوتاهترین زمان ممکن با ما تماس بگیرید .
این مورد را ارزیابی کنید
(16 رای‌ها)
ثبت شرکتها از سال 1399 اجباری بودن گواهی عدم سوء پیشینه برای ثبت شرکت و موسسه را برداشته است مگر در موارد خاص نیازی نیست ، آن هم در صورت نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه زمان انجام ثبت خود سازمان به متقاضی اعلام میکند که برای چه اشخاصی گواهی عدم سوء پیشینه گرفته شود و الزامی است . جهت دریافت گواهی عدم  سوء پیشینه ، خودتان می توانید مستقیما اقدام کنید و یا با کارشناسان ما در جهان ثبت ارتباط بگیرید از طریق شماره های تماس موجود در سایت تا کار شما در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود .  
شنبه, 17 ارديبهشت 1401 06:20

مجمع عمومی عادی سالیانه

این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)
طبق قانون تجارت ، مجمع عمومی عادی سالیانه در شرکت های سهامی در 4 ماهه اول سال حتما باید برگزار و در سازمان ثبت شود . در ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده که حتما باید هیئت رییسه ای متشکل از یک رییس و 2 ناظر و یک منشی در جلسه باشند که غیر از منشی مابقی باید سهامدار باشند . مجمع عمومی عادی سالیانه در صورتی که در 4 ماه اول سال برگزار نگردد و مثلا اگر در ماه مهر انجام شود با عنوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد. تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه گرفته می شود  انتخاب و تمدید مدیران انتخاب و تمدید بازرسین انتخاب و یا تغییر روزنامه کثیرالانتشار تصویب ترازنامه مالی     البته الزامی ندارد که هر دفعه کلیه تصمیم ها گرفته شود ، مثلا روزنامه را تا زمانی که نخواهیم تغییر دهیم لازم نیست عوض کنیم ، اما بازرس حتما باید تمدید شود ولی انتخاب مدیران چون 2 ساله است شاید زمان داشته باشند و لازم به تمدید نباشد.   اگر در 4 ماه اول سال مجمع تشکیل نشود چه کنیم ؟ در این صورت باید مجمع عادی به طور فوق العاده برگزار کنیم که در عمل…
این مورد را ارزیابی کنید
(18 رای‌ها)
سازمان امور مالیاتی کشور طی اقدامی به منظور تسهیل دریافت خدمات مالیاتی برای مودیان محترم و عموم مردم اعلام کرد که فرآیند انجام کاراستعلام ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، به نشانی My.tax.gov.ir امکانپذیر شد . برای این منظور کافیست وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شوید و با وارد کردن اطلاعات از جمله کد ملی از ممنوع الخروج بودن و یا نبودن خود اطمینان حاصل کنید .  
این مورد را ارزیابی کنید
(25 رای‌ها)
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی اقدامی به منظور ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی از اسناد کاغذی و ایجاد شرایط لازم برای مشاهده آگهی های صادره انواع اشخاص حقوقی در سامانه استعلام آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دسترسی به هرگونه مستند گواهی های فوق الذکر در سامانه : https://agahi.ssa.ir انجام می شود بنابراین متقاضیان بعد از طی مراحل پرداخت حق الثبت و تایید ذی سمت به سامانه ذکر شده مراجعه کنند ، سپس می توانند شماره مکانیزه وارد شده در قسمت سمت راست و بالای نامه اداره ثبت را در سامانه روزنامه رسمی وارد و نسبت به پرداخت هزینه روزنامه و سپس مشاهده آگهی خود اقدام کنند .  
این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
اگر شرکتی فعال باشد باید قبل از شروع سال جدید دفاتر تجاری خود را دریافت کند ، ما پیشنهاد می کنیم حتی اگر شرکت غیر فعال است این کار را انجام دهید. در صورت تمایل می توانید مشخصات اعضای شرکتتان را + شناسه ملی شرکت را برای ما بفرستید تا برایتان پلمب دفاتر انجام شود یادآور می شود آخرین مهلت پلمپ دفاتر 1403، 26 اسفندماه 1402 خواهد بود اما شما می توانید قبل از این زمان نسبت به پلمپ دفاتر خود اقدام کنید . هزینه این کار 890 هزار تومان می شود با هزینه دفاتر و پست و ...   برای مشاوره تماس نگیرید ، ما فقط انجام میدهیم مدارک زیر را به شماره 02191003111 واتساپ کنید و بگویید برای پلمب دفاتر است شناسه ملی شرکت + مشخصات مدیرعامل + فیش واریزی 890 هزار تومان به شماره کارت 6104337728199967 به نام شرکت ارتباطات
شنبه, 17 مهر 1400 20:59

پرسش و پاسخ های متداول

این مورد را ارزیابی کنید
(32 رای‌ها)
شما در این صفحه پرسش و پاسخ های متداول در مورد ثبت شرکت و تغییرات شرکت و مشاهده می فرمایید، هر سوالی پیرامون امور ثبتی دارید که هنوز پاسخ آن داده نشده ، زیر همین صفحه بنویسید تا پاسخ آن را بدهیم مدارک لازم برای ثبت شرکت چه چیزهایی هستند؟ الف: کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی + گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکتهای سهامی خاص) ب: نام شرکت پ: موضوع شرکت ج : آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد) چ:میزان سرمایه شرکت و: تعیین سهامداران و میزان سهام آنها ه: تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) ر: حق امضای شرکت ز: تعیین بازرسین شرکت (مخصوص شرکتهای سهامی خاص) نکته : بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند. آیا ثبت شرکت شرایط سنی دارد ؟ به طور کلی ثبت کردن شرکت شرایط سنی خاصی ندارد فقط نکته مهم ، در خصوص نقش اشخاص در شرکت یا موسسه می باشد. هر شخصیت حقوقی دو رکن مهم و اصلی دارد. الف) سهامداران یا شرکاء ب) هیئت مدیره مطابق قانون افراد…
این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص اولا باید کل مبلغ قبلی را پرداخت کنید ، و سپس مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهید و ماده مربوطه در اساسنامه را تغییر دهید تا اجازه افزایش سرمایه داده شود . و پرداختی کل مبلغ در بانک انجام شود و سپس اظهارنامه ای با متن زیر تهیه کنید و برای اداره ثبت ارسال فرمایید . لازم به ذکر است در صورت ایراد یا اشتباه در مراحل  ثبت اینترنتی و ارسال مدارک صورتجلسه شما رد خواهد شد و علاوه بر از دست دادن زمان از لحاظ ریالی و ... زیان خواهید کرد برای جلوگیری از این کار ، توصیه می شود کار را به متخصص این حوزه بسپارید ، در صورتی که تمایل دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا برایتان افزایش سرمایه در شرکت را انجام دهیم یا ثبت درخواست را از اینجا انجام دهید . متن ذیل نمونه اظهارنامه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص است. 1- نام شرکت  :  *******    شماره ثبت  : *****      شناسه ملی : ******** 2-  مجمع عمومی فوق العاده مورخ **/**/*** ساعت **  و هیات مدیره **/**/**  ساعت ** 2- مبلغ سرمایه قبل از افزایش :  مبلغ **** ریال نقدی 3-…
سه شنبه, 31 فروردين 1400 00:54

ثبت چه شرکت هایی نیاز به مجوز دارد ؟

این مورد را ارزیابی کنید
(26 رای‌ها)
ثبت اکثر شرکت ها نیاز به مجوز ندارد ، اما استثنا برخی از شرکت ها با توجه به نوع فعالیتی که در اساسنامه قید می کنند ، نیاز به مجوز دارند . این مجوز با توجه به نوع فعالیت قید شده باید از ارگان مربوطه اخذ شود ، مثلا برای موسسه حقوقی از کانون وکلا یا مرکز وکلا قوه قضائیه ، یا موارد تبلیغاتی از اداره ارشاد که باید قبل از اقدام به ثبت شرکت مربوطه نسبت به اخذ مجوز از واحد و ارگان مربوطه اقدام نمود ،  اداره ثبت لیست شرکت هایی که برای ثبت آنها نیاز به مجوز است را بطور کامل با ذکر محل اخذ مجوز قید کرده ، که در این صفحه خدمت شما ارائه می شود لازم به ذکر است که این لیست برزورسانی شده و طبق آخرین اعلام سازمان ثبت می باشد .     مطابق آخرین بروزرسانی سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شرکتهای نیازمند اخذ مجوز کدام اند ؟   در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی داشتید با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید و یا یک پیام بفرستید تا در اولین فرصت مشاوره رایگان انجام شود . 09120045244
این مورد را ارزیابی کنید
(37 رای‌ها)
اسامی پیشنهادی برای انتخاب اسم موسسه در این صفحه برای شما قرارداده شده ، اسم انتخابی بایدحد اقل 3 سیلاب باشد . واژه هایی مثل موسسه ، گستر ، شمال ، جنوب ، شرق و غرب ، به تنهایی نمی تواند کامل کننده اسم باشد و اسامی زیر قابل ثبت نیستند :  اسم موسسه ای که قبلا ثبت شده باشد و هنوز فعال باشد نام مشابه شخص حقوقی که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگری باشد نام هایی که خلاف موازین شرعی ، قوانین ، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد نام ها و عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی ، کشوری ، لشکری و حاکمیتی دارند نام های اشخاص حقوقی که در سطح کشور مشهور هستند در صورتی که نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان ما ( جهان ثبت ) تماس بگیرید . نام‌های پسران آ آبتین آتش آترین آتورپات آذرخش آذرمه آذین آرتین آرام آراز [توضیح ۱] آراد آرتا آرتان[توضیح ۲] آرش آرشام آرمان آرمین آروین[توضیح ۳] آریا آریابان آریانا آرین آریوبرزن آزاد آزرمگان آساد آستیاژ آستیاگ آلان [توضیح ۴] آوه آویژه آیین‌گشسب آریو آریافر آریامن آریامنش آریامهر آریان ا اخگر ارخشا[توضیح ۵] اُرُد اردشیر اردلان اردوان ارژنگ ارس ارشا آرشام اَرَشک ارشیا[توضیح ۶] ارمایل اروند اژدر…
این مورد را ارزیابی کنید
(30 رای‌ها)
اسامی پیشنهادی برای انتخاب اسم شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود در این صفحه برای شما قرارداده شده. اسم انتخابی بایدحد اقل  3 سیلاب باشد. واژه هایی مثل شرکت ، سهامی ، گستر ، شمال ، جنوب ، شرق و غرب ، به تنهایی نمی تواند کامل کننده اسم باشد. در صورتی که نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان ما ( جهان ثبت ) تماس بگیرید. نام‌های پسران آ آبتین آتش آترین آتورپات آذرخش آذرمه آذین آرتین آرام آراز [توضیح ۱] آراد آرتا آرتان[توضیح ۲] آرش آرشام آرمان آرمین آروین[توضیح ۳] آریا آریابان آریانا آرین آریوبرزن آزاد آزرمگان آساد آستیاژ آستیاگ آلان [توضیح ۴] آوه آویژه آیین‌گشسب آیدا آیلین آریو آریافر آریامن آریامنش آریامهر آریان آوین آران آگرین ا اخگر ارخشا[توضیح ۵] اُرُد اردشیر اردلان اردوان ارژنگ ارس ارشا آرشام اَرَشک ارشیا[توضیح ۶] ارمایل اروند اژدر اسفندیار اشک اشکان اشکبوس افراسیاب افشار [توضیح ۷] افشین البرز الوند امید انوش انوشیروان اورمزد اورنگ ایرج ایشتوویگو احسان احترام ب بابک باربد بامداد بامین بامشاد بردیا بزرگمهر به‌آیین بهبد بهرام بهمن بهمنش بیژن بهروز بهراد بهرنگ بهزاد بهداد بهشاد بهنام برسام برزو [توضیح ۸] برنا برزن برومند برزین بهداد بریار ت تیرداد تهماسب تهمتن تهمورث تورج تابان تارا تاراز تیمور تانیا تیریژ [توضیح…
این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود برای آنکه بتوانید شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانید می بایست مطابق با هر کار ثبتی دیگر در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید و علاوه بر آن باید مدارک ذیل را ارائه دهید :  مشخصات کارت ملی و شناسنامه اعضا ( حداقل۲ نفر ) ، نکته 1 : اعضای شرکت باید حداقل 18 سال تمام داشته باشند اما سنین کمتر هم می توانند به عنوان سهامدار شرکت معرفی شوند ،  نکته 2 : شرکت می تواند تک مدیره باشد اما بازهم باید یک عضو دیگر با عنوان سهامدار معرفی شود ، هچنین مدیرعامل در هر صورت می تواند خارج از سهامداران شرکت باشد موضوعی که میخواهید کار کنید ، نکته : دقت کنید که موضوع شما اگر نیاز به اخذ مجوز داشته باشد باید مجوز مربوطه را نیز ارائه دهید برای مشاهده فعالیتهای نیازمند مجوز اینجا کلیک کنید . دو تا کد پستی پنج اسم سه سیلابی برای نام شرکت ( برای اسم شرکت می توانید از اسامی پیشنهادی ما در اینجا انتخاب کنید ) شماره همراه به نام هر شخص  شما می توانید خودتان برای ثبت شرکت مسئولیت محدود از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام کنید و یا…
این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص   ثبت شرکت سهامی خاص هم مثل همه کارهای ثبتی دیگر شرایط خاصی داد که قبل از اقدام به ثبت باید این شرایط را داشته باشید ، مثلا مدیرعامل و بازرسین باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند ، اما نکته مهمتر اینکه اعضای شرکت با بازرسین نباید نسبت خویشاوندی داشته باشند و یا حداقل نام خانوادگی متفاوتی با اعضای شرکت باید داشته باشند و البته مدارک زیر باید موجود باشد : مشخصات کارت ملی و شناسنامه اعضا ( حداقل۵ نفر )  موضوعی که میخواهید کار کنید ، دقت کنید که موضوع شما اگر نیاز به اخذ مجوز داشته باشد باید مجوز مربوطه را نیز ارائه دهید برای مشاهده فعالیتهای نیازمند مجوز اینجا کلیک کنید . حداقل دو عدد کد پستی ( یک عدد مخصوص شرکت و یک عدد برای اعضا کفایت می کند )  پنج اسم سه سیلابی برای نام شرکت ، برای اسم شرکت می توانید از اسامی پیشنهادی ما در اینجا انتخاب کنید  شماره همراه به نام هر شخص به صورت جداگانه  شما می توانید خودتان برای ثبت شرکت سهامی خاص از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام کنید و یا با کارشناسان ما در جهان ثبت تماس بگیرید .

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره

عدد  4  را به شماره  09120035133  ارسال کنید

 

درباره ی مرکز ثبتی و حقوقی جهان ثبت جهان ثبت یکی از مراکز وابسته به شرکت ارتباطات الکترونیک سهامی خاص است. این مرکز انجام امور اداری ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، برند، لوگو و علائم تجاری را انجام می دهد. آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت جنب مسجد الرسول

ارائه خدمات در سراسر کشور - شماره ثبت 2448 و 454575 ،  شناسه ملی :  14004072938

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید  ( یا به 09120035133 پیامک دهید )