ثبت شرکت همدان

همدان

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در همدان

آدرس : ایران - استان همدان - شهرستان همدان

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان همدان

مرداد و شهریور سال 1400 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در همدان

همدان

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
همدان شراء شوردشت 209906 خماجين
همدان شراء شوردشت 209908 خيرآباد
همدان شراء شوردشت 209913 راهجرد
همدان شراء شوردشت 209919 عبدالرحيم
همدان شراء شوردشت 209920 فيروز آباد
همدان شراء شوردشت 209923 قشلاق سفلي
همدان شراء شوردشت 209924 قشلاق عليا
همدان شراء شوردشت 209929 قوزليجه
همدان شراء شوردشت 209932 كوزره
همدان شراء شوردشت 209939 مسلم آباد
همدان شراء شوردشت 209944 وركش
همدان شراء شوردشت 435573 دولت آباد
همدان شراء شوردشت 435574 مهاجرآباد
همدان شراء قهاوند
همدان مرکزي مرکزي
همدان مرکزي ابرو ابرو
همدان مرکزي ابرو 210399 ابرو
همدان مرکزي ابرو 210400 انجلاس
همدان مرکزي ابرو 210402 چشين
همدان مرکزي ابرو 210404 خاكو
همدان مرکزي ابرو 210406 چشمه ملك
همدان مرکزي ابرو 210408 سيلوار
همدان مرکزي ابرو 210409 سيمين ابرو
همدان مرکزي الوندكوه شرقي الوندكوه شرقي
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 207991 ارزان فود
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 207999 تكمه داش
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 210401 تفريجان
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 210407 سد اکباتان
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 210410 شمس آباد
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 210411 علي آباد ورکانه
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 210413 وركانه
همدان مرکزي الوندكوه شرقي 210414 يلفان
همدان مرکزي الوندكوه غربي الوندكوه غربي
همدان مرکزي الوندكوه غربي 209776 اوزنان
همدان مرکزي الوندكوه غربي 209785 چشمه قصابان
همدان مرکزي الوندكوه غربي 209822 يکن آباد
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210531 پادگان قدس
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210532 پادگان شهيد قهرمان همدان
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210533 توييجين
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210535 حيدره بالاي شهر
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210539 سلولان
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210550 موييجين
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210551 وفرجين
همدان مرکزي الوندكوه غربي 210552 انصارالامام
همدان مرکزي الوندكوه غربي 436615 مهدي آباد
همدان مرکزي سنگستان سنگستان
همدان مرکزي سنگستان 209891 سبزآباد
همدان مرکزي سنگستان 209892 آقداش
همدان مرکزي سنگستان 209915 مرتع بلاغ
همدان همدان
همدان شراء شراء
همدان شراء جيحون دشت جيحون دشت
همدان شراء جيحون دشت 209887 احمدآباد
همدان شراء جيحون دشت 209893 آق دره
همدان شراء جيحون دشت 209894 امير آبادکرد
همدان شراء جيحون دشت 209897 برکت آباد
همدان شراء جيحون دشت 209898 بوياقچي
همدان شراء جيحون دشت 209900 جيهون آباد
همدان شراء جيحون دشت 209909 رزج
همدان شراء جيحون دشت 209910 دشته
همدان شراء جيحون دشت 209911 ديزج
همدان شراء جيحون دشت 209916 شيرين آباد
همدان شراء جيحون دشت 209917 طاحون آباد
همدان شراء جيحون دشت 209928 قلعه نظر آباد
همدان شراء جيحون دشت 209933 گنبدچاي
همدان شراء جيحون دشت 209946 هيزج
همدان شراء جيحون دشت 209948 يكله
همدان شراء چاه دشت چاه دشت
همدان شراء چاه دشت 209895 ايده لو
همدان شراء چاه دشت 209899 بيوک آباد
همدان شراء چاه دشت 209902 حاجي مقصود
همدان شراء چاه دشت 209903 حسن آباد
همدان شراء چاه دشت 209922 قرخلر
همدان شراء چاه دشت 209931 قپچاق
همدان شراء چاه دشت 209947 يسرلو
همدان شراء چاه دشت 210107 بزينه جرد
همدان شراء چاه دشت 210116 سماوك
همدان شراء چاه دشت 210131 ميلاجرد
همدان شراء چاه دشت 210134 نوده
همدان شراء شوردشت شوردشت
همدان شراء شوردشت 209886 آب انبار
همدان شراء شوردشت 209888 احمدآباد تپه
همدان مرکزي سنگستان 209934 گورگز
همدان مرکزي سنگستان 209942 مهبار
همدان مرکزي سنگستان 210435 آبشينه
همدان مرکزي سنگستان 210436 آغجه سيدان
همدان مرکزي سنگستان 210437 اميرآباد
همدان مرکزي سنگستان 210440 باغچه
همدان مرکزي سنگستان 210446 سرخ آباد
همدان مرکزي سنگستان 210447 سنگستان
همدان مرکزي سنگستان 210449 شورين
همدان مرکزي سنگستان 210450 ضياءالدين
همدان مرکزي سنگستان 210454 كنجينه
همدان مرکزي سنگستان 210457 مهرآباد
همدان مرکزي سنگستان 210459 يکانه
همدان مرکزي سنگستان 210488 ايوك
همدان مرکزي سنگستان 210490 پل شكسته
همدان مرکزي سنگستان 210494 ده دليان
همدان مرکزي سنگستان 210495 دينگله كهريز
همدان مرکزي سنگستان 210498 شيرآباد
همدان مرکزي سنگستان 210499 عربلو
همدان مرکزي سنگستان 210501 كردبلاغ
همدان مرکزي سنگستان 210505 مرادبلاغي
همدان مرکزي سنگستان 436667 پهن آباد
همدان مرکزي گنبد گنبد
همدان مرکزي گنبد 208022 قلي كندي
همدان مرکزي گنبد 209889 آق تپه
همدان مرکزي گنبد 209896 باش قشلاق
همدان مرکزي گنبد 209904 حيران
همدان مرکزي گنبد 209914 زنگي بلاغ
همدان مرکزي گنبد 209921 قرخ قز
همدان مرکزي گنبد 209941 موليجه
همدان مرکزي گنبد 209943 نشر
همدان مرکزي گنبد 210485 آبهندو
همدان مرکزي گنبد 210489 بارابند
همدان مرکزي گنبد 210492 حا جي آباد
همدان مرکزي گنبد 210496 سردره
همدان مرکزي گنبد 210497 سياه كمر
همدان مرکزي گنبد 210502 گل کهريز
همدان مرکزي گنبد 210504 گنبد
همدان مرکزي گنبد 210506 رحيم آباد
همدان مرکزي گنبد 436263 معروف
همدان مرکزي هگمتانه هگمتانه
همدان مرکزي هگمتانه 209775 امزاجرد
همدان مرکزي هگمتانه 209779 بهرام آباد
همدان مرکزي هگمتانه 210438 اوليايي
همدان مرکزي هگمتانه 210439 ايستگاه مخابرات اوليائي
همدان مرکزي هگمتانه 210445 دهپياز
همدان مرکزي هگمتانه 210451 علي آباد آق حصار
همدان مرکزي هگمتانه 210537 رباط شورين
همدان مرکزي هگمتانه 210546 گراچقا
همدان مرکزي هگمتانه 437085 نهران
همدان مرکزي هگمتانه 439404 قشلاق گمار
همدان مرکزي هگمتانه 439433 شهرك صنعتي بوعلي
همدان مرکزي مريانج
همدان مرکزي همدان
همدان مرکزي همدان 1
همدان مرکزي همدان 2
همدان مرکزي جورقان
همدان مرکزي همدان 3
همدان مرکزي همدان 4
نظرات (0)
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
سوال یا نظر خود را بنویسید
Posting as Guest
×
Suggested Locations

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره

عدد  4  را به شماره  09120035133  ارسال کنید

 

sslssl

sslssl

sslssl

sslssl

درباره ی مرکز ثبتی و حقوقی جهان ثبت جهان ثبت یکی از مراکز وابسطه به شرکت ارتباطات الکترونیک سهامی خاص است. این مرکز انجام امور اداری ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، برند، لوگو و علائم تجاری را انجام می دهد. آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت جنب مسجد الرسول

ارائه خدمات در سراسر کشور - شماره ثبت 2448 و 454575 ،  شناسه ملی :  14004072938

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید  ( یا به 09120035133 پیامک دهید )