ثبت شرکت قزوين

قزوين

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در قزوين

شهرستان قزوین مرکز استان قزوین می باشد. جالب است بدانید نخستین خیابان ایران (خیابان سپه) در قزوین ساخته شد. آب انبار سردار بزرگ‌ترین آب انبار تک گنبدی جهان در قزوین است. سیردان، رازمیان ، معلم کلایه ، اقبالیه ، کوهین و محمودآباد از مناطق شهری ای شهرستان هستند. در اینجا می توانیم تعدادی از جاذبه های گردشگری این شهرستان از جمله :مجموعه باغ صفوی ، عمارت‌های : عمارت سردار مفخم،  خانه فرهنگ امیر کبیرعمارت باغ سپهدار ، موزه کشاورزی ، عمارت شهربانی ، عمارت چهل ستون ، خانه‌های تاریخی ، خانه بهروزی ، خانه عارف قزوینی ، خانه یزدی ها ، خانه جلیل آرازی ، خانه دائی ، خانه دربندی ، خانه رئوفی ، خانه زنجانچی ، خانه ساروخانی ، خانه قائمی ، خانه موینی نام برد. همچنین جاذبه های طبیعی : قله مردمی ، ایوان سنگی نیاق ، منطقه باراجین ، آبشار ورچر ، آبگرم یله گنبد ، قلعه شجاع الدین ، قله سلطان ویس ، باغستان های سنتی قزوین ، کهنه باغستان هستند.

آدرس : ایران - استان قزوین - شهرستان قزوين

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان قزوين

بهمن / اسفند سال 1402 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در قزوين

قزوين

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238051 ورگيل
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238055 ويار
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238056 هاشاكلايه
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238060 هلال رود
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238062 هندا
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238063 هير
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 491419 شهرستان سفلي
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 535695 قهوه خانه قربانعلي خليلي
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 826014 اکوجان جديد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 826015 زناسوج جديد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 826021 مزرعه چلک
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 826022 مزرعه کراسان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني رودبار محمدزماني
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237896 ازگنين سفلي
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237897 ازگنين عليا
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237903 امين آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237909 اويرك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237911 باغستان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237916 بندر
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237918 پراچان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237920 پرندلات
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237928 تنوره
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237931 جوينك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237938 حسن آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237940 خاك كرد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237942 خشک رود
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237943 خنجربلاغ
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237947 درك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237951 دورچاك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237961 زرجاب
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237966 زينبر
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237971 سفيد آب
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237974 سنبل آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237977 رجائي دشت
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237979 سيميار
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237980 سيمياردشت
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237981 شترك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237987 صفرين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237990 عباسك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237993 علي آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237994 فانفين
قزوين قزوين
قزوين رودبارالموت شرقي رودبارالموت شرقي
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا الموت بالا
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 236695 زردچين
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237720 آزاد رود
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237721 آفتابدر
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237723 امشك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237725 اندج
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237728 اوه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237730 باغ كلايه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237733 بوكان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237734 بيدلي
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237735 پارس آباد
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237739 تركان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237740 توان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237741 جوتان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237742 جولادك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237747 خشكچال
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237751 شريف آباد
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237752 دك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237753 دهك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237755 دينه كوه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237764 سرخ كوله
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237766 سليمان آباد
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237768 مينودشت
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237771 شهرك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237772 شيركوه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237773 صايين كلايه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237775 فيشان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237778 كندان سر
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237779 كوچنان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237782 مسعودآباد(گازرخان)
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237788 محمود آباد
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237790 مردانچال
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237791 ملا کلايه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237792 مزرعه ميانان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237796 مزرعه نظام باغ
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237805 يرك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 237913 باغ دشت
قزوين رودبارالموت شرقي الموت بالا 826372 شورستان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين الموت پائين
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237718 آتان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237719 آتان رود
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237722 الانگان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237726 اواتر
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237727 اوانك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237729 ايلان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237731 وناش بالا
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237737 پونان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237738 پيج بن
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237743 جيرنده
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237744 چوثر
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237746 حسن آباد
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237748 خوبان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237749 خوبكوه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237754 دينه رود
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237756 روچ دره
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237757 روچ پايين
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237758 روچ بالا
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237762 زوارك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237763 سراج كلايه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237765 سفيددر
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237767 سليکان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237774 طاله
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237776 كافركش
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237777 كلايه
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237780 كشك دشت
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237783 گچ لات
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237784 گرمارود
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237787 كلان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237789 مدان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237794 نرميلات
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237795 نسا
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237797 ورك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237798 وركرود
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237799 وناش پائين
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237800 ويكان
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237801 هرانك
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237802 هنيز
قزوين رودبارالموت شرقي الموت پائين 237803 يارفي
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه معلم كلايه
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237895 ازرت
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237908 اوان
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237910 آيين
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237954 ديكين
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237960 زرآباد
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237965 زواردشت
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 237969 سرخه دزدک
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238011 كلنگ سر
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238018 كوشك
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238023 گرمارودسفلي
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238024 گرمارودعليا
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238037 مزرعه سفلي
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238039 مزرعه عليا
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238045 ميانخاني
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238049 وربن
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه 238053 مزرعه وکدر
قزوين رودبارالموت شرقي معلم كلايه
قزوين رودبارالموت غربي رودبارالموت غربي
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان رودبار شهرستان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237900 اکوجان قديم
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237901 امامزاده محمد(حسين آباد)
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237902 امامزاده هارون
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237905 انارت هير
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237907 انگور ازوج
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237917 بهرام آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237919 پرچكوه
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237921 پررود
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237924 تاج دره
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237926 تلاتر
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237930 جولاده
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237934 چرشدره
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237945 دربند
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237948 دريابك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237952 دورچال
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237953 ده دوشاب
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237956 راهدارخانه گديك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237958 رشكين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237959 روح آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237962 زردچال
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237963 زناسوج
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237964 زنبورخاني
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237967 سالاركيا
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237968 سپوهين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237972 سفيدخاني
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237973 سلك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237976 سوگاه
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237984 شنگل
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237986 شهرستان عليا
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237992 علين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237995 فشك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237996 فلار
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 237997 قسطين ناحيه
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238005 كامان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238007 کته پشت
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238019 كوشكدر
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238022 کياکلايه عليا
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238036 مزرعه رکن آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238044 موشقين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238047 ميلك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار شهرستان 238050 ورتوان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237998 قسطين رود
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 237999 قسطين لار
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238003 كارنده چال
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238006 كتكان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238013 كلمين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238014 كلين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238015 كلايه
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238016 کمال آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238020 كوشكلات
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238025 گرمك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238030 لطر
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238032 ماركين
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238033 محمدآباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238034 مردآباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238048 نودهك
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238052 وشته
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238057 هريان
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238058 هريف
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238061 هلال آباد
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238064 يارود
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 238065 يوج
قزوين رودبارالموت غربي رودبار محمدزماني 826016 بايزرود
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد دستجرد
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237894 اربديان
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237906 انارك كماسر
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237912 بازرگاه
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237915 بلكان
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237922 مزرعه پل انبوه
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237925 تسكين
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237929 توته چال
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237932 جيردوزان
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237933 چالين كنار
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237937 چنگال دشت
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237939 حليمك
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237941 خسرود
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237944 مزرعه دربند
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237946 دربندکلاته
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237949 دستجرد سفلي
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237988 طهمورث آباد
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237989 طياندشت
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 237991 علندر
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238004 كاكوهستان
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238010 كش رود
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238012 كله كوب
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238017 كنگرين
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238027 گريوه
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238028 گشنه رود
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238031 لات
قزوين رودبارالموت غربي دستجرد 238038 مزرعه عباسخاني
قزوين رودبارالموت غربي رازميان
قزوين طارم سفلي طارم سفلي
قزوين طارم سفلي چوقور چوقور
قزوين طارم سفلي چوقور 233262 دهنه
قزوين طارم سفلي چوقور 238265 اردك
قزوين طارم سفلي چوقور 238271 اسماعيل آباد تازه كند
قزوين طارم سفلي چوقور 238288 بروج
قزوين طارم سفلي چوقور 238305 چمن امير آباد
قزوين طارم سفلي چوقور 238308 چيزه
قزوين طارم سفلي چوقور 238312 حسين آباد
قزوين طارم سفلي چوقور 238313 حصار
قزوين طارم سفلي چوقور 238323 رزان
قزوين طارم سفلي چوقور 238328 زرند
قزوين طارم سفلي چوقور 238333 سزنق
قزوين طارم سفلي چوقور 238352 عباس آباد
قزوين طارم سفلي چوقور 238353 علي آباد
قزوين طارم سفلي چوقور 238356 قارخون
قزوين طارم سفلي چوقور 238379 كنگاور
قزوين طارم سفلي چوقور 238388 ماهين
قزوين طارم سفلي چوقور 238391 ييلاق چاي اوباسي
قزوين طارم سفلي چوقور 238401 مقانك
قزوين طارم سفلي چوقور 238414 يمقان
قزوين طارم سفلي چوقور 238418 ييلاق شاهوران اوباسي
قزوين طارم سفلي چوقور 826028 ييلاق قراخ اوباسي
قزوين طارم سفلي خندان 826047 رزک
قزوين طارم سفلي خندان خندان
قزوين طارم سفلي خندان 238275 آلتين کش
قزوين طارم سفلي خندان 238277 امامزاده يحيي
قزوين طارم سفلي خندان 238278 انبقين
قزوين طارم سفلي خندان 238281 اوركن ترك
قزوين طارم سفلي خندان 238282 اوركن كرد
قزوين طارم سفلي خندان 238284 بابا
قزوين طارم سفلي خندان 238287 بغل دوز عليا
قزوين طارم سفلي خندان 238293 بهرام آباد
قزوين طارم سفلي خندان 238298 پلنگه
قزوين طارم سفلي خندان 238300 وخمان جودکي
قزوين طارم سفلي خندان 238302 چاي اوباسي
قزوين طارم سفلي خندان 238306 چوبه
قزوين طارم سفلي خندان 238310 حسن آباد
قزوين طارم سفلي خندان 238318 دربند
قزوين طارم سفلي خندان 238320 دولجک خان محمد آباد
قزوين طارم سفلي خندان 238321 ديزجين
قزوين طارم سفلي خندان 238331 ييلاق ساختمان
قزوين طارم سفلي خندان 238338 سمنگاه
قزوين طارم سفلي خندان 238339 سنگان سفلي
قزوين طارم سفلي خندان 238340 سنگان عليا
قزوين طارم سفلي خندان 238342 سياه پوش
قزوين طارم سفلي خندان 238345 شاه وران
قزوين طارم سفلي خندان 238347 چلمبه
قزوين طارم سفلي خندان 238350 شيزر
قزوين طارم سفلي خندان 238354 عمند
قزوين طارم سفلي خندان 238360 قره چم
قزوين طارم سفلي خندان 238362 قزل عقيل
قزوين طارم سفلي خندان 238367 قلالو
قزوين طارم سفلي خندان 238368 قمشك
قزوين طارم سفلي خندان 238369 قوشچي
قزوين طارم سفلي خندان 238370 قيطول
قزوين طارم سفلي خندان 238375 كشكور
قزوين طارم سفلي خندان 238376 كلج
قزوين طارم سفلي خندان 238378 كمررود
قزوين طارم سفلي خندان 238384 گورخانه
قزوين طارم سفلي خندان 238386 ييلاق گيلي جار
قزوين طارم سفلي خندان 238389 محمدده
قزوين طارم سفلي خندان 238390 مرتضي نك
قزوين طارم سفلي خندان 238395 مصطفي لو
قزوين طارم سفلي خندان 238403 ميرخواند سفلي
قزوين طارم سفلي خندان 238404 ميرخواند عليا
قزوين طارم سفلي خندان 238405 ميمونك
قزوين طارم سفلي خندان 238407 نصيراباد
قزوين طارم سفلي خندان 238408 نمكين
قزوين طارم سفلي خندان 238409 نهران
قزوين طارم سفلي خندان 238413 هندي زمين
قزوين طارم سفلي خندان 238417 ييلاق جنگل شاهوران-شامدشت
قزوين طارم سفلي خندان 238419 ييلاق كارخانه
قزوين طارم سفلي خندان 826040 انجيلک
قزوين طارم سفلي خندان 826041 آقدره
قزوين طارم سفلي خندان 826045 خمبک
قزوين طارم سفلي خندان 826052 قاسم آباد
قزوين طارم سفلي خندان 826058 مسکين آباد
قزوين طارم سفلي كوهگير كوهگير
قزوين طارم سفلي كوهگير 233430 طرازان سفلي
قزوين طارم سفلي كوهگير 233435 طوينان
قزوين طارم سفلي كوهگير 233458 حمام دره
قزوين طارم سفلي كوهگير 233494 زرين خاني - زرين آباد
قزوين طارم سفلي كوهگير 233521 قلعه
قزوين طارم سفلي كوهگير 238266 ارقلي
قزوين طارم سفلي كوهگير 238270 اسبك
قزوين طارم سفلي كوهگير 238272 ييلاق اصطلک
قزوين طارم سفلي كوهگير 238285 بادچشمه
قزوين طارم سفلي كوهگير 238289 بن زهره و شيرين سو
قزوين طارم سفلي كوهگير 238297 پجويه
قزوين طارم سفلي كوهگير 238303 جاي زمين
قزوين طارم سفلي كوهگير 238311 حسنخاني
قزوين طارم سفلي كوهگير 238325 رودبر
قزوين طارم سفلي كوهگير 238326 زاجكان سفلي
قزوين طارم سفلي كوهگير 238327 زاجكان عليا
قزوين طارم سفلي كوهگير 238337 سماق
قزوين طارم سفلي كوهگير 238344 ييلاق شاخاني
قزوين طارم سفلي كوهگير 238348 شيخلر
قزوين طارم سفلي كوهگير 238351 طرازان عليا
قزوين طارم سفلي كوهگير 238361 قره دولو
قزوين طارم سفلي كوهگير 238364 قشلاق شالوق زمين
قزوين طارم سفلي كوهگير 238381 کوهگير سفلي
قزوين طارم سفلي كوهگير 238382 كوهگير عليا
قزوين طارم سفلي كوهگير 238383 ييلاق كهريز
قزوين طارم سفلي كوهگير 238402 ملاعلي
قزوين طارم سفلي كوهگير 238415 يوزباش چاي
قزوين طارم سفلي كوهگير 491639 قمشک جعفر آباد
قزوين طارم سفلي كوهگير 491645 گنجه خانه
قزوين طارم سفلي كوهگير 491646 مزرعه ييلاق زاجکان
قزوين طارم سفلي كوهگير 826007 معدن سنگ کلنگ کوه
قزوين طارم سفلي كوهگير 826017 چنوند
قزوين طارم سفلي كوهگير 826018 کوسه
قزوين طارم سفلي كوهگير 826044 چينه بند شاخاني
قزوين طارم سفلي كوهگير 826050 سفيدبلاغ
قزوين طارم سفلي كوهگير 826051 شيرين سو
قزوين طارم سفلي نيارك نيارك
قزوين طارم سفلي نيارك 233186 فيله ورين
قزوين طارم سفلي نيارك 238268 ازناب بالا
قزوين طارم سفلي نيارك 238273 اقجه قشلاق
قزوين طارم سفلي نيارك 238283 ايل چوپان
قزوين طارم سفلي نيارك 238291 بورمانك
قزوين طارم سفلي نيارك 238294 بهگانه رود
قزوين طارم سفلي نيارك 238299 غنچه خوران
قزوين مركزئ اقبال غربي 238621 بوزلين
قزوين مركزئ اقبال غربي 238626 تراتن
قزوين مركزئ اقبال غربي 238631 جنت آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 238633 چاريس
قزوين مركزئ اقبال غربي 238639 خراس
قزوين مركزئ اقبال غربي 238647 زرشك
قزوين مركزئ اقبال غربي 238648 زويار
قزوين مركزئ اقبال غربي 238655 مزرعه شاه قدم
قزوين مركزئ اقبال غربي 238662 شفيع آباد
قزوين طارم سفلي نيارك 238304 چربين
قزوين طارم سفلي نيارك 238314 خاكينه بالا
قزوين طارم سفلي نيارك 238315 خاكينه پائين
قزوين طارم سفلي نيارك 238316 خنگه
قزوين طارم سفلي نيارك 238317 ييلاق داش خرمن
قزوين طارم سفلي نيارك 238330 زه آباد
قزوين طارم سفلي نيارك 238341 سورشان
قزوين طارم سفلي نيارك 238377 کمال آباد
قزوين طارم سفلي نيارك 238385 گونج
قزوين طارم سفلي نيارك 238387 ماجار
قزوين طارم سفلي نيارك 238406 نجف آباد
قزوين طارم سفلي نيارك 238410 نيارك
قزوين طارم سفلي نيارك 238412 ونگين
قزوين طارم سفلي نيارك 826019 چاوان
قزوين طارم سفلي نيارك 826020 گوربلاغ
قزوين طارم سفلي سيردان
قزوين مركزئ مركزئ
قزوين مركزئ اقبال شرقي اقبال شرقي
قزوين مركزئ اقبال شرقي 237950 دستجرد عليا
قزوين مركزئ اقبال شرقي 237957 راهدارخانه قسطين لار
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238001 رستوران بابا شفيع
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238596 ارنجك
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238599 آشنستان
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238606 امامزاده اباذر
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238638 حميد آباد
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238644 رزجرد
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238645 رشتقون
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238664 شينقر
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238666 عبدل آباد
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238682 كورانه
قزوين مركزئ اقبال شرقي 238726 ميان بر
قزوين مركزئ اقبال شرقي 491174 مزرعه عشركار
قزوين مركزئ اقبال شرقي 491632 مزرعه ميانچال
قزوين مركزئ اقبال غربي اقبال غربي
قزوين مركزئ اقبال غربي 233426 پشام
قزوين مركزئ اقبال غربي 233463 خرمن سوخته
قزوين مركزئ اقبال غربي 233491 زاكان
قزوين مركزئ اقبال غربي 233503 سردخاني
قزوين مركزئ اقبال غربي 233504 سفيده كش
قزوين مركزئ اقبال غربي 233522 قلمبه سر
قزوين مركزئ اقبال غربي 233529 مزرعه کلهر
قزوين مركزئ اقبال غربي 233553 محمودآباد علم خاني
قزوين مركزئ اقبال غربي 233957 شيداصفهان
قزوين مركزئ اقبال غربي 237260 مهدي آباد بزرگ
قزوين مركزئ اقبال غربي 237898 شفيع آباد(اسب مرد)
قزوين مركزئ اقبال غربي 237975 سوته كش
قزوين مركزئ اقبال غربي 238009 کش آباد عليا
قزوين مركزئ اقبال غربي 238593 آجربند
قزوين مركزئ اقبال غربي 238595 اردبيلك
قزوين مركزئ اقبال غربي 238597 اروس آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 238603 اک اقبال
قزوين مركزئ اقبال غربي 238604 الولك
قزوين مركزئ اقبال غربي 238605 امام ضامن
قزوين مركزئ اقبال غربي 238611 اوزون دره
قزوين مركزئ اقبال غربي 238613 بادمجين
قزوين مركزئ اقبال غربي 238614 باراجين
قزوين مركزئ اقبال غربي 238618 بندزويار(کوهگيربند زويار)
قزوين مركزئ اقبال غربي 238670 فارسيان
قزوين مركزئ اقبال غربي 238673 قديم آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 238680 ككجين
قزوين مركزئ اقبال غربي 238685 گاوچال
قزوين مركزئ اقبال غربي 238686 مزرعه گرده سنگ
قزوين مركزئ اقبال غربي 238687 گرگين
قزوين مركزئ اقبال غربي 238691 مالار
قزوين مركزئ اقبال غربي 238693 پارک صنعتي ليا
قزوين مركزئ اقبال غربي 238721 مشکين آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 238729 ميزوج
قزوين مركزئ اقبال غربي 238730 نادرآباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 238732 نجم آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 238736 نياق
قزوين مركزئ اقبال غربي 238738 همت آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 490298 هادي آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 491066 مزرعه حاج ميرصادقي
قزوين مركزئ اقبال غربي 491067 مزرعه کرمي(حاج فتحعلي)
قزوين مركزئ اقبال غربي 491072 قبله
قزوين مركزئ اقبال غربي 491073 کشت و صنعت ايران
قزوين مركزئ اقبال غربي 491078 سبزي سراي بهشت(مزرعه جمال آباد)
قزوين مركزئ اقبال غربي 491101 مزرعه اسماعيل آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 491102 مزرعه کتيرايي(خانبان زاده)
قزوين مركزئ اقبال غربي 491103 مزرعه پرسه اي
قزوين مركزئ اقبال غربي 491111 نظام آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 491133 غلام آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 491413 کش آباد سفلي
قزوين مركزئ اقبال غربي 491633 مزرعه زواره
قزوين مركزئ اقبال غربي 535591 شهرک صنعتي ليا
قزوين مركزئ اقبال غربي 535700 مزرعه تخم طلائي
قزوين مركزئ اقبال غربي 826006 مجتمع فرهنگي ورزشي طلاييه
قزوين مركزئ اقبال غربي 826031 مزرعه نکوييان
قزوين مركزئ اقبال غربي 826032 مزرعه ترلان
قزوين مركزئ اقبال غربي 826034 ميانچال
قزوين مركزئ اقبال غربي 826061 مجتمع کارگاهي قديم آباد
قزوين مركزئ اقبال غربي 826069 کشت و صنعت اگدام
قزوين مركزئ قزوين
قزوين مركزئ اقباليه
قزوين مركزئ قزوين 1
قزوين مركزئ قزوين 2
قزوين مركزئ محمودآبادنمونه
قزوين مركزئ قزوين 3
قزوين مركزئ قزوين 4
قزوين كوهين كوهين
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي ايلات قاقازان شرقي
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233395 اب انبار
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233408 آقابابا
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233411 اميرآباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233416 ييلاق آوه چاک
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233419 بابين
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233425 بويينك
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233428 مزرعه پيرمردوند
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233431 تلجين سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233440 چشمه غلامعلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233453 حاجي آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233460 خرقان بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233461 خرقان پايين
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233464 خشكنات بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233465 خشكنات پائين
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233475 دره قوطي
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233481 دوده تاج (داش تيه)
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233486 دينك
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233488 ريحان بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233489 ريحان پايين
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233490 ريحان وسطي
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233492 زيتک قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233500 ساربانك
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233505 سلطان آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233514 فطر
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233528 ككجين دره
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233533 كوشكك
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233535 كيخنان
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233537 كردانده
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233554 مرتضي آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233558 ييلاق معلم خاني بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233559 ييلاق معلم خاني پايين
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233564 ميانج
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233565 نارنده
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233569 ياکند علي آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233902 احمدآباد اوفان
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233904 آرشت
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233920 بشر
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233933 حسين آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233944 رامشان
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233947 سنجانك
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 233953 شنازند
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 535593 بوچينك جديد
قزوين كوهين ايلات قاقازان شرقي 826068 جودکي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي ايلات قاقازان غربي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233398 آستين در سردشت
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233399 آستين در سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233400 آستين در عليا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233401 اسدآباد خورين
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233402 اسدي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233403 اسماعيل آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233405 اصطلك
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233407 آق دوز
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233410 الوندي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233412 انجلين سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233413 ييلاق ناصري بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233414 انجلين وسطي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233415 مزرعه اوش تپه
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233417 بابرسفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233418 بابرعليا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233420 برگيله
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233421 بك باغي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233422 بکندي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233423 بنگه سوليا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233427 پلنگه وچنس
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233433 مزرعه تلخاندر سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233434 مزرعه تلخاندر عليا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233436 مزرعه جاي زکي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233439 چاليچال
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233442 چشمه دراز
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233443 چشمه كره
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233447 چلك ناصري اعلايي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233448 چنارستان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233450 چوبدره
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233451 چوره سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233452 چوره عليا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233454 حسام آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233455 حصار
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233456 حصاراسلام بيگي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233457 حصار ولي آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233459 خرزان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233462 خرمدره قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233466 داشيورد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233468 آزادده
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233469 دره آزاد خان بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233472 دره ولي آباد سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233473 دره صفر
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233474 دره ازداد علي قلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233477 دره گنجعلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233482 دودهه
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233483 دوده چاي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233487 رمضان يورد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233506 سوخته چنار
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233507 سوري
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233508 مزرعه گل بلاغي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233509 شادتپه
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233510 مزرعه شش دانگه
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233512 طزركش
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233515 قانشاربلاغ
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233516 قپانچاي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233517 قدرت آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233519 قزل دره
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233525 کاوند
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233526 كربلائي والي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233527 کرمعلي قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233536 گابري
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233538 گردكان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233540 گزگين
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233541 گل دره
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233542 گل زرد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233543 گنداب
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233544 گوراندشت بالا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233545 گوراندشت پائين
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233548 گون بان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233549 مزرعه گوي دره
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233552 محمودآباد خرزان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233556 مزرعه خورمعين
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233557 مزرعه محمودي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233562 موملي قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233566 ناصري
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233567 وندر
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233570 يله گنبد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233572 ييلاق فتحعلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233573 ييلاق ناصري اعلايي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233906 آسفستان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233922 بهرام آباد قاقازان
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233926 جم جرد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233962 فتين آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233980 کبريت لو
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 233987 گزنه
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 234024 يل آباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 238335 سقرچين
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 490275 مزرعه طاوه دشت
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 490280 سلقيه(اسلام آباد)
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 491614 مزرعه اسبوين
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 535696 آستين در وسطي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 535697 نوروزآباد
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826024 هفت چشمه
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826026 آسياب برک
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826042 چالقوچ سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826043 چالقوچ قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826046 درگويز
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826048 زرده گل
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826049 سرتاف قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826054 قشلاق علايي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826055 مزرعه زيمگه عليا
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826056 مزرعه زيمگه قشلاق
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826057 مزرعه ملاسرخه قشلاق سفلي
قزوين كوهين ايلات قاقازان غربي 826063 دره کولا
قزوين كوهين كوهين
نظرات (0)
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
سوال یا نظر خود را بنویسید
Posting as Guest
×
Suggested Locations

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره

عدد  4  را به شماره  09120035133  ارسال کنید

 

درباره ی مرکز ثبتی و حقوقی جهان ثبت جهان ثبت یکی از مراکز وابسته به شرکت ارتباطات الکترونیک سهامی خاص است. این مرکز انجام امور اداری ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، برند، لوگو و علائم تجاری را انجام می دهد. آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت جنب مسجد الرسول

ارائه خدمات در سراسر کشور - شماره ثبت 2448 و 454575 ،  شناسه ملی :  14004072938

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید  ( یا به 09120035133 پیامک دهید )