ثبت شرکت قم

قم

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در قم

شهرستان قم به مرکزیت شهر قم و شهر های قم ، قنواتی ، دستجرد ، سلفچگان می‌باشد.
از جاذبه های مذهبی این شهر حرم حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران و جاذبه های تاریخی و تفریحی این شهر بازار قدیمی قم و غار وشنوه کاروانسرای دیر گچین و مقبره باغ گنبد سبز و تیمچه بازار قم و کاروانسرای حوض سلطان کاروانسرای پاسنگان و مدرسه فیضیه و کاروانسرای منظریه و محوطه باستانی قلی درویش و دریاچه حوض سلطان و خانه ملاصدرا و... می باشد.

آدرس : ایران - استان قم - شهرستان قم

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان قم

مرداد و شهریور سال 1400 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در قم

قم

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
قم قم
قم جعفراباد جعفراباد
قم جعفراباد جعفرآباد جعفرآباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005535 ادريس اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005536 الويراباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005542 باقراباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005543 بخش اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005544 پاچيان
قم جعفراباد جعفرآباد 005545 پستگان
قم جعفراباد جعفرآباد 005546 پل خرابه
قم جعفراباد جعفرآباد 005553 جعفراباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005557 حاجي ابادکاشاني
قم جعفراباد جعفرآباد 005560 حسين ابادزند
قم جعفراباد جعفرآباد 005561 حسين ابادگاييني حسين ابادپل
قم جعفراباد جعفرآباد 005563 حيدراباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005564 خدراباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005566 دولت اباد پايين
قم جعفراباد جعفرآباد 005567 رحمت اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005568 رستک
قم جعفراباد جعفرآباد 005569 رضاابادگاييني
قم جعفراباد جعفرآباد 005570 سعداباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005571 بستان اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005575 شريف ابادزند
قم جعفراباد جعفرآباد 005576 شريف ابادگاوخوني
قم جعفراباد جعفرآباد 005577 شمس ابادگاييني
قم جعفراباد جعفرآباد 005578 صفدر
قم جعفراباد جعفرآباد 005579 صفي اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005580 صيداباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005581 عبدل ابادبالا
قم جعفراباد جعفرآباد 005582 عبدل ابادپايين
قم جعفراباد جعفرآباد 005583 عسگرلي
قم جعفراباد جعفرآباد 005584 علي اباد نظرعلي خان
قم جعفراباد جعفرآباد 005585 علي ابادرودخانه
قم جعفراباد جعفرآباد 005586 علي ابادانقلاب
قم جعفراباد جعفرآباد 005587 فتح اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005588 فيض اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005590 قزل اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005591 کتانعلي
قم جعفراباد جعفرآباد 005592 کريم اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005596 محمداباداسلامي
قم جعفراباد جعفرآباد 005597 محموداباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005609 معصوم اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005610 مقبل اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005611 نجم اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 005613 نوراباد
قم جعفراباد جعفرآباد 006192 اشتريه
قم جعفراباد جعفرآباد 006208 دولت اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 006209 ديزار
قم جعفراباد جعفرآباد 006212 شريف اباد
قم جعفراباد جعفرآباد 006215 طغرود
قم جعفراباد جعفرآباد 006223 کلاغ نشين
قم جعفراباد جعفرآباد 006228 گلستان
قم جعفراباد جعفرآباد 006231 لاچينک
قم جعفراباد جعفرآباد 534167 چاه صادق خان
قم جعفراباد جعفرآباد 534171 محمدابادگاييني 92
قم جعفراباد جعفرآباد 825027 مجتمع رفاهي آفتاب
قم جعفراباد جعفرآباد 825030 مجتمع دامشهر جعفريه
قم جعفراباد جعفريه
قم خلجستان خلجستان
قم خلجستان دستجرد دستجرد
قم خلجستان دستجرد 005703 احمداباد
قم خلجستان دستجرد 005706 امره
قم خلجستان دستجرد 005711 جريک اغاج
قم خلجستان دستجرد 005712 جوزه
قم خلجستان دستجرد 005714 حسن اباد
قم خلجستان دستجرد 005717 خرابک بالا
قم خلجستان دستجرد 005725 رزبند
قم خلجستان دستجرد 005726 رستگان
قم خلجستان دستجرد 005729 زيزگان
قم خلجستان دستجرد 005731 سرخده
قم خلجستان دستجرد 005732 سفت
قم خلجستان دستجرد 005733 سفيداله
قم خلجستان دستجرد 005734 سناوند
قم خلجستان دستجرد 005735 طينوج
قم خلجستان دستجرد 005737 عيسي اباد
قم خلجستان دستجرد 005738 فوجرد
قم خلجستان دستجرد 005741 کندرود
قم خلجستان دستجرد 005745 گيو
قم خلجستان دستجرد 005750 مقبول اباد
قم خلجستان دستجرد 005752 منصوراباد
قم خلجستان دستجرد 005753 موجان
قم خلجستان دستجرد 005756 نايه
قم خلجستان دستجرد 005759 نوراباد
قم خلجستان دستجرد 005760 ورزنه
قم خلجستان دستجرد 005762 وشاره
قم خلجستان دستجرد 534205 مزرعه شهيدسبزعلي
قم خلجستان دستجرد 825004 اداره گلخانه هاي کوثر
قم خلجستان دستجرد 825036 ناحيه صنعتي دستجرد
قم خلجستان قاهان قاهان
قم خلجستان قاهان 005727 روشگان
قم خلجستان قاهان 005743 کياب
قم خلجستان قاهان 005826 ابدانک
قم خلجستان قاهان 005828 اغلک
قم خلجستان قاهان 005830 اسفيد
قم خلجستان قاهان 005831 الگان
قم خلجستان قاهان 005834 انجيله
قم خلجستان قاهان 005836 بنابر
قم خلجستان قاهان 005837 گزاباد
قم خلجستان قاهان 005842 جمزقان
قم خلجستان قاهان 005844 چاهک
قم خلجستان قاهان 005848 چمانک
قم خلجستان قاهان 005860 رحمت اباد
قم خلجستان قاهان 005863 سولقان
قم خلجستان قاهان 005867 علي خان بيکي
قم خلجستان قاهان 005868 قاهان
قم خلجستان قاهان 005869 کاسوا
قم خلجستان قاهان 005874 گروکي
قم خلجستان قاهان 005892 موشکيه
قم خلجستان قاهان 005893 مهرزمين
قم خلجستان قاهان 005895 نويس
قم خلجستان قاهان 005897 وسفونجرد
قم خلجستان قاهان 005899 ونان
قم خلجستان قاهان 534128 بالخور
قم خلجستان قاهان 534141 کهندان
قم خلجستان دستجرد
قم مرکزي مرکزي
قم مرکزي قمرود قمرود
قم مرکزي قمرود 003274 ايليخي بلاغي
قم مرکزي قمرود 003429 کوشک بهرام
قم مرکزي قمرود 003918 غلام بلاغي
قم مرکزي قمرود 003976 شاهجرد
قم مرکزي قمرود 004003 قاشقابلاغ
قم مرکزي قمرود 004061 محمودابادشادجرد
قم مرکزي قمرود 006295 اکبراباد
قم مرکزي قمرود 006296 البرز
قم مرکزي قمرود 006297 شهرک سينمايي نور
قم مرکزي قمرود 006298 اميراباد
قم مرکزي قمرود 006299 اميرابادگنه چي
قم مرکزي قمرود 006300 امين اباد
قم مرکزي قمرود 006302 باغک
قم مرکزي قمرود 006303 باغ نو
قم مرکزي قمرود 006304 باقراباد
قم مرکزي قمرود 006307 امادگاه منظريه قم
قم مرکزي قمرود 006310 تعاوني مشاع شماره 5
قم مرکزي قمرود 006311 جعفراباد
قم مرکزي قمرود 006317 چاه شور
قم مرکزي قمرود 006327 چشمه شور
قم مرکزي قمرود 006330 حاجي اباد
قم مرکزي قمرود 006331 حاجي ابادمسيله
قم مرکزي قمرود 006333 حسنلي
قم مرکزي قمرود 006334 مرغداري يوسفي
قم مرکزي قمرود 006336 داش بلاغ
قم مرکزي قمرود 006339 دولاي قارقي
قم مرکزي قمرود 006341 رحمت اباد
قم مرکزي قمرود 006342 سام اباد
قم مرکزي قمرود 006343 ساري بلاغ
قم مرکزي قمرود 006345 سيف اباد
قم مرکزي قمرود 006349 شريف اباد
قم مرکزي قمرود 006351 شورک اباد
قم مرکزي قمرود 006352 شيرين اباد
قم مرکزي قمرود 006353 شيرين بلاغ
قم مرکزي قمرود 006354 صدراباد
قم مرکزي قمرود 006355 صفراباد
قم مرکزي قمرود 006356 صيداباد
قم مرکزي قمرود 006357 طويله بلاغي
قم مرکزي قمرود 006360 عسگرسويي
قم مرکزي قمرود 006361 علي اباد
قم مرکزي قمرود 006362 علي اباد
قم مرکزي قمرود 006363 عين اباد
قم مرکزي قمرود 006364 فرج اباد
قم مرکزي قمرود 006365 فرودگاه کوشک نصرت
قم مرکزي قمرود 006366 فيض اباد
قم مرکزي قمرود 006367 قشلاق البرز
قم مرکزي قمرود 006368 قلعه حاج سليمان
قم مرکزي قمرود 006369 قلعه سلطان باجي
قم مرکزي قمرود 006370 قلعه سنگي
قم مرکزي قمرود 006371 قلعه صدري
قم مرکزي قمرود 006372 قمرود
قم مرکزي قمرود 006373 قنبرعلي
قم مرکزي قمرود 006374 قوجي داغي
قم مرکزي قمرود 006376 کاج
قم مرکزي قمرود 006380 کريم اباد
قم مرکزي قمرود 006381 کورگل
قم مرکزي قمرود 006382 کوشک نصرت
قم مرکزي قمرود 006383 کوه سفيد
قم مرکزي قمرود 006384 گنجه
قم مرکزي قمرود 006387 محمداباد
قم مرکزي قمرود 006388 محمداباد
قم مرکزي قمرود 006395 گنجينه وابسته به بانک کشاورزي
قم مرکزي قمرود 006402 مشک اباد
قم مرکزي قمرود 006403 مظفرابادمسيله
قم مرکزي قمرود 006407 ملک اباد
قم مرکزي قمرود 006408 قشلاق ملک قلعه
قم مرکزي قمرود 006410 ميراباد
قم مرکزي قمرود 006412 ميل يزدان
قم مرکزي قمرود 006414 نعلبندان
قم مرکزي قمرود 006415 نعمت اباد
قم مرکزي قمرود 006416 نيزار
قم مرکزي قمرود 006421 يانوق
قم مرکزي قمرود 290703 انجيرلي
قم مرکزي قمرود 300762 چشمه پلنگ پايين
قم مرکزي قمرود 534432 امادگاه مصطفي خميني
قم مرکزي قمرود 534433 اردوگاه  06لشگر23تکاور
قم مرکزي قمرود 534434 پادگان شهداي 19دي
قم مرکزي قمرود 534435 پادگان نورالمهدي
قم مرکزي قمرود 534436 پست گاز
قم مرکزي قمرود 534437 تلمبه خانه شرکت نفت
قم مرکزي قمرود 534439 دامداري خدري
قم مرکزي قمرود 534440 دامداري خسروي
قم مرکزي قمرود 534442 دامداري قلي زند
قم مرکزي قمرود 534443 دامداري قنبرعلي زند
قم مرکزي قمرود 534444 دامداري ملک
قم مرکزي قمرود 534464 محسن اباد
قم مرکزي قمرود 534474 معدن نمک يزدان
قم مرکزي قمرود 534475 مهدي اباد
قم مرکزي قمرود 534477 ميدان تيرشهيدصالحي
قم مرکزي قمرود 534480 ميدان تيرکوشک
قم مرکزي قمرود 535407 خدراباد
قم مرکزي قمرود 535408 غلام اباد
قم مرکزي قمرود 535409 عسگراباد موقوفه گلپايگاني
قم مرکزي قمرود 535410 عباس اباد
قم مرکزي قمرود 535635 کشتارگاه صنعتي پرتو
قم مرکزي قمرود 535667 کارخانه اسفالت قدس
قم مرکزي قمرود 535669 شهرک صنعتي محموداباد
قم مرکزي قمرود 535678 مرغداري يوسفي زاده
قم مرکزي قمرود 535679 خيرآباد
قم مرکزي قمرود 535703 عسگراباد
قم مرکزي قمرود 825001 دامشهر
قم مرکزي قمرود 825002 کاروانسراي دير کچي
قم مرکزي قمرود 825003 تعاوني کمباين داران
قم مرکزي قمرود 825005 معدن آسياب نمک
قم مرکزي قمرود 825006 مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
قم مرکزي قمرود 825007 شهرک صنعتي شکوهيه
قم مرکزي قمرود 825008 شهرک صنعتي شهاب ( چاپ و نشر )
قم مرکزي قمرود 825009 پدافند هوايي حضرت معصومه
قم مرکزي قمرود 825010 پايگاه هوايي قيام
قم مرکزي قمرود 825020 مجتمع رفاهي مهتاب
قم مرکزي قمرود 825021 ايستگاه راه آهن سپر رستم
قم مرکزي قمرود 825022 ايستگاه راه آهن نمکزار
قم مرکزي قمرود 825025 مجتمع رفاهي لاله هاي سرخ
قم مرکزي قمرود 825026 مجتمع رفاهي شاه جاني
قم مرکزي قمرود 825029 شهرک صنعتي الغدير
قم مرکزي قمرود 825032 کشتارگاه مرغ بهاران
قم مرکزي قمرود 825033 مجتمع رفاهي غزال شکوهيه
قم مرکزي قمرود 825034 مجتمع رفاهي زيتون
قم مرکزي قمرود 825035 دوچاه
قم مرکزي قمرود 825037 شهرک اصناف
قم مرکزي قمرود 825040 نیروگاه هسته ای فردو
قم مرکزي قمرود 825041 مجتمع رفاهي مارال ستاره حوض سلطان
قم مرکزي قمرود 825042 شهرک صنعتی فناوری اطلاعات
قم مرکزي قنوات قنوات
قم مرکزي قنوات 006553 اسلام اباد
قم مرکزي قنوات 006565 پاسگاه سراجه قم
قم مرکزي قنوات 006571 جنت اباد
قم مرکزي قنوات 006582 حاجي اباداقا
قم مرکزي قنوات 006586 حسين ابادميش مست
قم مرکزي قنوات 006589 حصارشنه
قم مرکزي قنوات 006591 خلج اباد
قم مرکزي قنوات 006592 دانيون
قم مرکزي قنوات 006593 دولت اباداقا
قم مرکزي قنوات 006596 زالون اباد
قم مرکزي قنوات 006598 زنبورک
قم مرکزي قنوات 006601 سراجه
قم مرکزي قنوات 006606 شمس اباد
قم مرکزي قنوات 006612 فتح اباد
قم مرکزي قنوات 006616 قنات نو
قم مرکزي قنوات 006617 کريم اباد
قم مرکزي قنوات 006619 لنگرود
قم مرکزي قنوات 006621 مبارک اباد
قم مرکزي قنوات 006627 مزرعه دانشجو
قم مرکزي قنوات 006633 مومن اباد
قم مرکزي قنوات 006635 نجم اباد
قم مرکزي قنوات 006636 نواران
قم مرکزي قنوات 006640 هاشم اباد
قم مرکزي قنوات 534497 پادگان شهداي خيبر
قم مرکزي قنوات 534506 زندان قم
قم مرکزي قنوات 534513 قلعه کلهرها
قم مرکزي قنوات 535554 پادگان قدس
قم مرکزي قنوات 535662 محمدآباد
قم مرکزي قنوات 535663 مجتمع لبن
قم مرکزي قنوات 825014 ايستگاه تزريق گاز سراجه
قم مرکزي قنوات 825015 منطقه گاز سراجه
قم مرکزي قنوات 825016 سازمان صنايع هوا فضا
قم مرکزي قنوات 825017 دکل مخابرات شرکت نفت
قم مرکزي قنوات 825024 مجتمع رفاهي مارال ستاره
قم مرکزي قنوات 825031 مجتمع رفاهي ستاره کوير
قم مرکزي قنوات 825045 مجتمع دامشهر قنوات
قم مرکزي قنوات 825039 شهرک صنعتي قنوات
قم مرکزي قم
قم مرکزي قم 5
قم مرکزي قم 6
قم مرکزي قم 1
قم مرکزي قم 2
قم مرکزي قم 3
قم مرکزي قم 4
قم مرکزي قنوات
قم مرکزي قم 7
قم مرکزي قم 8
قم کهک کهک
قم کهک فردو فردو
قم کهک فردو 006803 تيره
قم کهک فردو 006826 خاوه
قم کهک فردو 006841 دستگرد
قم کهک فردو 006866 امامزاده اسماعيل
قم کهک فردو 006872 فردو
قم کهک فردو 006949 ميم
قم کهک فردو 006955 وش نوه
قم کهک فردو 006959 ويريج
قم کهک کهک کهک
قم کهک کهک 006770 ابرجس
قم کهک کهک 006795 بيدهند
قم کهک کهک 006832 خوراباد
قم کهک کهک 006863 سيرو
قم کهک کهک 006865 شاهزاده ابراهيم
قم کهک کهک 006869 صرم
قم کهک کهک 006873 قبادبزن
قم کهک کهک 006894 کرمجگان
قم کهک کهک 006953 ورجان
قم کهک کهک 006957 ونارج
قم کهک کهک
قم سلفچگان سلفچگان
قم سلفچگان راهجردشرقي راهجردشرقي
قم سلفچگان راهجردشرقي 005993 مزرعه احمداباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 005995 شرکت کشت وصنعت گيو
قم سلفچگان راهجردشرقي 005996 اسلام اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006003 ايستگاه راه اهن سواريان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006004 مزرعه باوين
قم سلفچگان راهجردشرقي 006005 باغ يک
قم سلفچگان راهجردشرقي 006008 بشارت اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006009 بنابر
قم سلفچگان راهجردشرقي 006014 تاج خاتون
قم سلفچگان راهجردشرقي 006015 مزرعه غياث اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006016 مزرعه جنگي
قم سلفچگان راهجردشرقي 006017 مزرعه جليل اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006018 جنداب
قم سلفچگان راهجردشرقي 006020 مزرعه ومرغداري چپربلاغ
قم سلفچگان راهجردشرقي 006024 مزرعه حسين اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006027 دامداري ومرغداري کمرکوه
قم سلفچگان راهجردشرقي 006028 داوداباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006030 درويش بيگي
قم سلفچگان راهجردشرقي 006032 ديزيجان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006033 راهجرد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006034 زواريان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006035 زيبکان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006036 ساليون
قم سلفچگان راهجردشرقي 006040 سنجگان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006047 شوراب
قم سلفچگان راهجردشرقي 006049 زيروني
قم سلفچگان راهجردشرقي 006051 طرلاب
قم سلفچگان راهجردشرقي 006052 مزرعه عباس اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006054 مزرعه علي اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006056 علي ابادتقي خان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006057 عنايت بيک
قم سلفچگان راهجردشرقي 006058 فتح اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006062 قاضي بالا
قم سلفچگان راهجردشرقي 006064 قاضي پايين
قم سلفچگان راهجردشرقي 006066 قره سو
قم سلفچگان راهجردشرقي 006067 قلعه اله قلي بيک
قم سلفچگان راهجردشرقي 006068 سيداباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006069 کارخانه باريت ايران
قم سلفچگان راهجردشرقي 006073 کشت وصنعت قم جوجه
قم سلفچگان راهجردشرقي 006077 مزرعه گرنگان
قم سلفچگان راهجردشرقي 006078 مزرعه محسن اباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 006079 محمدبيک
قم سلفچگان راهجردشرقي 006083 مزرعه سه تن
قم سلفچگان راهجردشرقي 006088 نيجه
قم سلفچگان راهجردشرقي 006089 يکه باغ
قم سلفچگان راهجردشرقي 534256 فرستنده تلويزيوني کمرکوه
قم سلفچگان راهجردشرقي 534271 مزرعه عزيزاباد
قم سلفچگان راهجردشرقي 534274 مزرعه کشاورزي طالبي
قم سلفچگان راهجردشرقي 534279 نيروگاه گازي قم
قم سلفچگان راهجردشرقي 534281 پايگاه ش محمدمنتظري
قم سلفچگان راهجردشرقي 534287 قلعه مرضعلي
قم سلفچگان راهجردشرقي 535421 مزرعه اقاميري
قم سلفچگان راهجردشرقي 535544 مزرعه کلاه برج
قم سلفچگان راهجردشرقي 535605 مرغداري فرامرز
قم سلفچگان راهجردشرقي 535611 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
قم سلفچگان راهجردشرقي 535616 مزرعه سياوش وفايي
قم سلفچگان راهجردشرقي 825012 شهرک صنعتي سلفچگان
قم سلفچگان راهجردشرقي 825013 شهر فرودگاهي قم
قم سلفچگان نيزار نيزار
قم سلفچگان نيزار 007175 تاسيسات شرکت گاز
قم سلفچگان نيزار 007179 چال گنبد
قم سلفچگان نيزار 007183 چشمه علي
قم سلفچگان نيزار 007186 حاجي ابادنيزاز
قم سلفچگان نيزار 007187 حسن اباد
قم سلفچگان نيزار 007188 حسين اباد
قم سلفچگان نيزار 007189 حصارسرخ
قم سلفچگان نيزار 007191 خديجه خاتون
قم سلفچگان نيزار 007192 خرم اباد
قم سلفچگان نيزار 007193 خلج اباد
قم سلفچگان نيزار 007194 خليل اباد
قم سلفچگان نيزار 007199 دولت اباد
قم سلفچگان نيزار 007203 ساريه خاتون
قم سلفچگان نيزار 007206 طايقان
قم سلفچگان نيزار 007207 عشرت اباد
قم سلفچگان نيزار 007208 علي اباد
قم سلفچگان نيزار 007212 فرح اباد
قم سلفچگان نيزار 007215 قلعه چم
قم سلفچگان نيزار 007224 مجيداباد
قم سلفچگان نيزار 007234 معدن گچ گردنه لر
قم سلفچگان نيزار 007237 نيزار
قم سلفچگان نيزار 825018 شرکت فولاد غرب آسيا
قم سلفچگان نيزار 825019 باطري سازي پارسيان پارت پاسارگاد
قم سلفچگان نيزار 825028 مجتمع رفاهي دلفين پديده قرن
قم سلفچگان سلفچگان
نظرات (0)
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
سوال یا نظر خود را بنویسید
Posting as Guest
×
Suggested Locations

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره

عدد  4  را به شماره  09120035133  ارسال کنید

 

sslssl

sslssl

sslssl

sslssl

درباره ی مرکز ثبتی و حقوقی جهان ثبت جهان ثبت یکی از مراکز وابسطه به شرکت ارتباطات الکترونیک سهامی خاص است. این مرکز انجام امور اداری ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، برند، لوگو و علائم تجاری را انجام می دهد. آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت جنب مسجد الرسول

ارائه خدمات در سراسر کشور - شماره ثبت 2448 و 454575 ،  شناسه ملی :  14004072938

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید  ( یا به 09120035133 پیامک دهید )