ثبت شرکت سمنان

سمنان

تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در سمنان

آدرس : ایران - استان سمنان - شهرستان سمنان
 
سمنان شهری کویری است و در حاشیه دشت کویر واقع شده است. این شهر، مرکز استان سمنان است و در مسیر تهران به مشهد قرار دارد. آب و هوای سمنان بخاطر وجود نواحی کویری اطراف، گرم و خشک است و شب های کویری دارد. اما خود کویر از جاذبه های گردشگری آن محسوب می شود و طبیعت گردان زیادی را به سمت این استان می کشاند. از نمونه های آن کویر ریگ جن است که با افسانه های تاریخی عجیب و غریبی که درباره آن وجود دارد سال ها توسط علاقمندان و دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفته است. شهر سمنان از منظر طراحی شهری در حال پیشرفت است و صنایع مختلف در آن روند رو به رشدی دارند. از مهم ترین آن ها می توان به پایگاه فضایی امام خمینی اشاره کرد که در جنوب سمنان احداث شده است.
 

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان سمنان

مرداد و شهریور سال 1400 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در سمنان

سمنان

نام شهرستان نام بخش نام دهستان BLKABD NAME
سمنان سمنان
سمنان مركزئ مركزئ
سمنان مركزئ حومه حومه
سمنان مركزئ حومه 240138 مزرعه آبشرف
سمنان مركزئ حومه 240139 ابراهيم آباد
سمنان مركزئ حومه 240140 مزرعه احمداباد/كلاته امير/
سمنان مركزئ حومه 240141 انجيلبان
سمنان مركزئ حومه 240143 ايستگاه مخابراتي اهوان پارس
سمنان مركزئ حومه 240144 ايستگاه مخابراتي ريونكوه
سمنان مركزئ حومه 240145 بايان
سمنان مركزئ حومه 240146 مزرعه برو
سمنان مركزئ حومه 240147 مزرعه بهشتيه
سمنان مركزئ حومه 240148 پيغمبران
سمنان مركزئ حومه 240149 مزرعه تليستان
سمنان مركزئ حومه 240150 مزرعه جماران
سمنان مركزئ حومه 240151 چاشخوران بالا
سمنان مركزئ حومه 240152 چاشخوران پائين
سمنان مركزئ حومه 240153 حسن آباد
سمنان مركزئ حومه 240154 حشمت آباد
سمنان مركزئ حومه 240155 حميديه
سمنان مركزئ حومه 240156 مزرعه خير آباد فروغي
سمنان مركزئ حومه 240157 مزرعه رحمت آباد
سمنان مركزئ حومه 240158 رضا آباد
سمنان مركزئ حومه 240159 مزرعه رضا آباد
سمنان مركزئ حومه 240160 رضي آباد
سمنان مركزئ حومه 240161 رويان
سمنان مركزئ حومه 240162 زرشكوه
سمنان مركزئ حومه 240163 مزرعه زمانيه
سمنان مركزئ حومه 240164 سلدري
سمنان مركزئ حومه 240166 سيد آباد
سمنان مركزئ حومه 240167 صيدوان
سمنان مركزئ حومه 240168 ضامن آهو
سمنان مركزئ حومه 240169 مزرعه طاق ملك
سمنان مركزئ حومه 240170 عباس آباد
سمنان مركزئ حومه 240171 مزرعه عبدالله اباد/مزرعه عبدل اباد/
سمنان مركزئ حومه 240172 مزرعه عطاري
سمنان مركزئ حومه 240173 علي آباد
سمنان مركزئ حومه 240174 مزرعه علي آباد عطار
سمنان مركزئ حومه 240175 مزرعه عمروان
سمنان مركزئ حومه 240176 عوض آباد
سمنان مركزئ حومه 240177 مزرعه فرح بخش
سمنان مركزئ حومه 240178 مزرعه فضل آباد
سمنان مركزئ حومه 240179 فيض آباد
سمنان مركزئ حومه 240180 مزرعه قدرت آباد
سمنان مركزئ حومه 240181 چال قهوه خانه
سمنان مركزئ حومه 240182 كنز
سمنان مركزئ حومه 240184 گردگنبد
سمنان مركزئ حومه 240185 مزرعه كردوان
سمنان مركزئ حومه 240187 للو
سمنان مركزئ حومه 240189 مزرعه محمد آباد
سمنان مركزئ حومه 240190 معدن سنگ دريان
سمنان مركزئ حومه 240192 ميان آب
سمنان مركزئ حومه 240193 نوكلاته
سمنان مركزئ حومه 240194 شركت دشت سبز
سمنان مركزئ حومه 240195 هاديه
سمنان مركزئ حومه 240196 سوراخو
سمنان مركزئ حومه 240254 آبخوري
سمنان مركزئ حومه 240256 پرپاي بالا
سمنان مركزئ حومه 240257 پرپاي پائين
سمنان مركزئ حومه 240258 جام
سمنان مركزئ حومه 240260 دوزهير
سمنان مركزئ حومه 240263 شيخ آب/رضا آباد
سمنان مركزئ حومه 240265 مزرعه عبداللّه آباد
سمنان مركزئ حومه 240266 ويراب
سمنان مركزئ حومه 240267 هميرد
سمنان مركزئ حومه 240532 ابرهه
سمنان مركزئ حومه 240534 احمد آباد
سمنان مركزئ حومه 240535 اسماعيل آباد
سمنان مركزئ حومه 240538 انجيل آب
سمنان مركزئ حومه 240539 ايستگاه آبگرم
سمنان مركزئ حومه 240542 ايستگاه گرداب
سمنان مركزئ حومه 240543 ايستگاه مياندره
سمنان مركزئ حومه 240545 بداق آب
سمنان مركزئ حومه 240546 مزرعه بستانه
سمنان مركزئ حومه 240547 بلو
سمنان مركزئ حومه 240548 بهار آباد
سمنان مركزئ حومه 240549 پارك جنگلي سوكان
سمنان مركزئ حومه 240550 پايگاه هوايي /منطقه نظامي /
سمنان مركزئ حومه 240552 مزرعه پشته
سمنان مركزئ حومه 240553 مزرعه ترشه كلا
سمنان مركزئ حومه 240555 تقي آباد
سمنان مركزئ حومه 240556 مزرعه تقي آباد
سمنان مركزئ حومه 240564 چاه خورشيدان
سمنان مركزئ حومه 240566 چشمه علي اصغر
سمنان مركزئ حومه 240568 چشمه نظر
سمنان مركزئ حومه 240569 حاجي آباد خوريان
سمنان مركزئ حومه 240570 مزرعه حاجي آباد
سمنان مركزئ حومه 240571 مزرعه حاجي آباد مياندره
سمنان مركزئ حومه 240572 حسن آباد
سمنان مركزئ حومه 240574 مزرعه همداني
سمنان مركزئ حومه 240575 خرم آباد
سمنان مركزئ حومه 240576 خوريان
سمنان مركزئ حومه 240577 خير آباد
سمنان مركزئ حومه 240578 دلازيان
سمنان مركزئ حومه 240579 مزرعه ديكتاش
سمنان مركزئ حومه 240581 رکن آباد
سمنان مركزئ حومه 240582 مزرعه زردكمر
سمنان مركزئ حومه 240583 زرطول
سمنان مركزئ حومه 240584 مزرعه سارو
سمنان مركزئ حومه 240585 مزرعه سرند
سمنان مركزئ حومه 240586 شركت تعاوني مرغداران سمنان
سمنان مركزئ حومه 240587 مزرعه سوكان
سمنان مركزئ حومه 240588 مزرعه شورون /شاهوران /
سمنان مركزئ حومه 240590 شركت تعاوني كشاورزي شماره 18
سمنان مركزئ حومه 240591 شركت تعاوني كهنه دژ
سمنان مركزئ حومه 240592 شركت توليدي ماسه سرا
سمنان مركزئ حومه 240594 شركت دامداري اعتضاديه
سمنان مركزئ حومه 240595 شركت كشاورزي بش دلبر
سمنان مركزئ حومه 240596 شركت كشاورزي جهاديه (كرديان )
سمنان مركزئ حومه 240599 شركت تعاوني كشاورزي فردوس
سمنان مركزئ حومه 240600 شركت تعاوني قمچه كلاهي
سمنان مركزئ حومه 240601 شركت كشاورزي كسائيان
سمنان مركزئ حومه 240603 شركت كشاورزي واشينگ
سمنان مركزئ حومه 240604 مزرعه شريعت اباد
سمنان مركزئ حومه 240605 شهرك افاغنه
سمنان مركزئ حومه 240606 شهرك صنعتي
سمنان مركزئ حومه 240607 صدرآباد
سمنان مركزئ حومه 240608 صفائيه
سمنان مركزئ حومه 240609 طبقه
سمنان مركزئ حومه 240611 علي آباد مسجد
سمنان مركزئ حومه 240613 علا
سمنان مركزئ حومه 240614 علاف
سمنان مركزئ حومه 240615 مزرعه فرج آباد
سمنان مركزئ حومه 240616 فردوگاه
سمنان مركزئ حومه 240617 قاسم آباد
سمنان مركزئ حومه 240618 قاضي آباد
سمنان مركزئ حومه 240619 قدرت آباد
سمنان مركزئ حومه 240620 کارخانه آجر سفالي
سمنان مركزئ حومه 240623 کارخانه آسفالت شهرداري
سمنان مركزئ حومه 240625 كارخانه تيرچه بلوك سمنان
سمنان مركزئ حومه 240628 كشتارگاه
سمنان مركزئ حومه 240629 مزرعه كلاته بزرگ /حاجي اباد/
سمنان مركزئ حومه 240630 كلاته كوچك
سمنان مركزئ حومه 240631 كندو/يوسف اباد/
سمنان مركزئ حومه 240632 کوره آجر پهلوان
سمنان مركزئ حومه 240634 کوره آجر بنياد
سمنان مركزئ حومه 240636 کوره آجر پايه
سمنان مركزئ حومه 240639 كوره جهاد
سمنان مركزئ حومه 240642 کوره آجر سمنان
سمنان مركزئ حومه 240643 کوره آجر صابريان
سمنان مركزئ حومه 240647 گاونا
سمنان مركزئ حومه 240651 مزرعه گلوكي
سمنان مركزئ حومه 240653 مجتمع توليدي شن وماسه
سمنان مركزئ حومه 240654 مجيد آباد همدان
سمنان مركزئ حومه 240655 محمود آباد
سمنان مركزئ حومه 240656 مرغداري راهدار/الله اكبر/
سمنان مركزئ حومه 240657 شركت گوشت سفيدشماره 1
سمنان مركزئ حومه 240659 مزرعه كشاورزي اعتضاديه
سمنان مركزئ حومه 240660 مزرعه مرنو
سمنان مركزئ حومه 240662 مزرعه تعاوني انقلاب شماره 2
سمنان مركزئ حومه 240663 مزرعه شريعت پناهي(شهدا انقلاب)
سمنان مركزئ حومه 240664 مزرعه تعاوني مدرس
سمنان مركزئ حومه 240665 مزرعه چاه كريمي
سمنان مركزئ حومه 240666 مزرعه چاه 22بهمن
سمنان مركزئ حومه 240667 مزرعه 17شهريور
سمنان مركزئ حومه 240668 مزرعه محمد آباد
سمنان مركزئ حومه 240669 مزرعه تعاوني انقلاب شماره 1
سمنان مركزئ حومه 240670 مزرعه تعاوني كشاورزي محمدرسول الله
سمنان مركزئ حومه 240671 مزرعه مشيريه
سمنان مركزئ حومه 240672 معدن آهن شماره
سمنان مركزئ حومه 240673 معدن آهن شماره
سمنان مركزئ حومه 240674 معدن سنگ باريت
سمنان مركزئ حومه 240675 معدن گوگردخوريان
سمنان مركزئ حومه 240676 معدن گوگرددلازيان
سمنان مركزئ حومه 240677 معدن مس زرشوران
سمنان مركزئ حومه 240678 معدن مس مهران
سمنان مركزئ حومه 240679 معدن نفت خوريان
سمنان مركزئ حومه 240680 معدن نمك سيف نهاجا
سمنان مركزئ حومه 240681 مقصود آباد
سمنان مركزئ حومه 240682 منبع اب پايگاه هوائي
سمنان مركزئ حومه 240683 مزرعه مهران
سمنان مركزئ حومه 240684 سالن غذاخوري پارك
سمنان مركزئ حومه 240685 مزرعه ميان دره
سمنان مركزئ حومه 240687 ناحيه صنعتي علا
سمنان مركزئ حومه 240688 ناركن
سمنان مركزئ حومه 240689 مزرعه نوقنات
سمنان مركزئ حومه 240690 مزرعه نوكلاته
سمنان مركزئ حومه 240691 نوكه
سمنان مركزئ حومه 240692 نيم ايستگاه علي اباد
سمنان مركزئ حومه 240693 نيم ايستگاه علا
سمنان مركزئ حومه 240694 نيم ايستگاه گرداب آبگرم
سمنان مركزئ حومه 240697 مزرعه ونكان
سمنان مركزئ حومه 241302 مزرعه ترخستان
سمنان مركزئ حومه 241303 جليلان
سمنان مركزئ حومه 241304 جهازبان بالا
سمنان مركزئ حومه 241305 چايسم
سمنان مركزئ حومه 241306 زرشكوه
سمنان مركزئ حومه 241307 مزرعه سم طالقان
سمنان مركزئ حومه 241308 شيخ گله
سمنان مركزئ حومه 241310 معدن آهن شيخ آب
سمنان مركزئ حومه 241311 معدن ترخستان
سمنان مركزئ حومه 241312 نائينك بالا
سمنان مركزئ حومه 241313 نائينك پائين
سمنان مركزئ حومه 500346 ايستگاه تحقيقات 140هكتاري جهاد
سمنان مركزئ حومه 500350 مزرعه مالان زربهار/بهاريه /
سمنان مركزئ حومه 500351 پادگان قدس
سمنان مركزئ حومه 500353 جهازبان پائين
سمنان مركزئ حومه 500354 چشمه سرهنگ
سمنان مركزئ حومه 500356 مزرعه خواجه
سمنان مركزئ حومه 500361 دامداري اعرابي
سمنان مركزئ حومه 500366 راهدارخانه اداره راه
سمنان مركزئ حومه 500367 شركت توسار
سمنان مركزئ حومه 500368 سالن غذاخوري آهوان
سمنان مركزئ حومه 500369 شركت پاكسام
سمنان مركزئ حومه 500371 شركت كشاورزي /برون /
سمنان مركزئ حومه 500372 صاحبيه
سمنان مركزئ حومه 500375 نيم ايستگاه گرداب
سمنان مركزئ حومه 500376 رحمت اباد/كلاته اناركي نجفي /
سمنان مركزئ حومه 500377 كلاته خالد
سمنان مركزئ حومه 500378 کلاته سيد آقا
سمنان مركزئ حومه 500382 گاوداري تشرفي
سمنان مركزئ حومه 500384 گرماب /نيم ايستگاه گرماب /
سمنان مركزئ حومه 500385 گرنتول
سمنان مركزئ حومه 500386 گينو
سمنان مركزئ حومه 500387 پادگان ولي عصر تي2پحضرت قائم محمد
سمنان مركزئ حومه 500389 مزرعه چاه اب پايگاه هوايي شماره 4
سمنان مركزئ حومه 500392 مزرعه ذوالفقاري
سمنان مركزئ حومه 500393 مزرعه طولارم
سمنان مركزئ حومه 500394 ميدان تيرصنايع نظامي
سمنان مركزئ حومه 500854 نوقنات
سمنان مركزئ حومه 500869 كارخانه كابل پارس
سمنان مركزئ حومه 500870 احمد آباد
سمنان مركزئ حومه 500886 رستوران کوهپايه(چوتا)
سمنان مركزئ حومه 500897 گمرك
سمنان مركزئ حومه 500898 کارخانه آهک هيدرات(آبندر)
سمنان مركزئ حومه 500932 شركت جوجه يكروزه دهرويه
سمنان مركزئ حومه 500934 مزرعه قيطك
سمنان مركزئ حومه 500935 مزرعه چشموپريان
سمنان مركزئ حومه 500991 پارك جنگلي كومش
سمنان مركزئ حومه 500995 مركزكنترل ترافيك نيروي انتظامي
سمنان مركزئ حومه 500996 مرغداري افاقي
سمنان مركزئ حومه 500997 كشتارگاه طيور
سمنان مركزئ حومه 501147 مزرعه دامدارئ جهادخودكفائي
سمنان مركزئ حومه 501148 كوره آجرفجر
سمنان مركزئ حومه 501349 پادگان 27 آبان
سمنان مركزئ حومه 501350 پست  400كيلو وات برق (نيروگاه گازئ )
سمنان مركزئ حومه 501351 مرغدارئ علي مجيدئ
نظرات (0)
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
سوال یا نظر خود را بنویسید
Posting as Guest
×
Suggested Locations

 

جهت دریافت تخفیف و مشاوره

عدد  4  را به شماره  09120035133  ارسال کنید

 

sslssl

sslssl

sslssl

sslssl

درباره ی مرکز ثبتی و حقوقی جهان ثبت جهان ثبت یکی از مراکز وابسطه به شرکت ارتباطات الکترونیک سهامی خاص است. این مرکز انجام امور اداری ثبت و تغییرات شرکت، موسسه، برند، لوگو و علائم تجاری را انجام می دهد. آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان رسالت جنب مسجد الرسول

ارائه خدمات در سراسر کشور - شماره ثبت 2448 و 454575 ،  شناسه ملی :  14004072938

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید  ( یا به 09120035133 پیامک دهید )